Folktandvårdens handledningsklinik

I Kronoberg finns handledningskliniken Folktandvården Linné Odontologica. Här får du som nyexaminerad tandläkare en god start i yrket genom handledning av erfarna tandläkare med särskild utbildning.

Som nyexaminerad tandläkare arbetar du på handledningskliniken två dagar i veckan och på din ”hemmaklinik” tre dagar i veckan. På handledningskliniken behandlar du patienter med mer avancerade behandlingar under handledning och tar även emot akutpatienter. Du går handledningsprogrammet i ett år.

I Kronoberg vill vi att våra tandläkare ska vara riktigt bra på allmäntandvård och att fler avancerade behandlingar ska kunna göras där. Genom god handledning vill vi skapa trygghet hos våra allmäntandläkare att kunna utföra fler avancerade behandlingar.

Utbildade handledare

Handledarna på kliniken är tandläkare med några års erfarenhet och intresse att handleda utexaminerade tandläkare. De har gått en särskild handledarskola, en unik utbildning i landet, där de har fått möjlighet att fördjupa sina kliniska och teoretiska kunskaper i allmäntandvård.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020