Utvecklingsprogram för nya sjuksköterskor

Region Kronoberg vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska möjlighet att växa in i yrkesrollen. Därför erbjuder vi ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet innebär att nyexaminerade sjuksköterskor får tid avsatt för att lära sig mer inom sitt nya yrke.

Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge dig en bra och trygg start i din nya profession som sjuksköterska.

Genomförande

Del 1 består av regionövergripande introduktion, grund- och vidareutbildning patientsäkerhet.

Del 2 består av yrkesfördjupning.

Föreläsningar och praktiska moment blandas. Seminarier och handledd yrkesreflektion kommer att ingå i programmet.

Läs mer om utvecklingsprogrammet

Kontakt

Kerstin Cesar

Utbildningsledare/ProACT-koordinator

Ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Louise Erlandsson

ProACT koordinator

Samordnare för utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Senast uppdaterad: 8 september 2021