Vård- och omsorgscollege i Kronoberg

Arbetsliv och utbildning i samverkan – för en hållbar och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Vård- och omsorgscollege är en samverkansplattform som verkar på tre nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Arbetsgivare och utbildare samverkar för att tillsammans höja kompetensen och kvaliteten samt öka attraktionskraften för arbete och utbildning inom vård och omsorg.

I Vård- och omsorgscollege Kronoberg samverkar länets åtta kommuner, Region Kronoberg, privata vårdföretag, fackliga organisationer samt privata och kommunala utbildningsanordnare. Samarbetet innebär en kvalitetsstämpel för alla parter och bidrar bland annat till att:

  • Eleverna får den utbildning arbetsgivaren efterfrågar och blir på så vis mer eftertraktade på arbetsmarknaden.
  • Arbetsgivare och utbildningsanordnare samverkar för att tillhandahålla bra praktikplatser och utbildade handledare.
  • Vidareutbildning möjliggörs och tydliga karriärvägar för redan utbildad personal erbjuds.

Marina Nilsson

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 8 april 2022