Vård- och omsorgscollege

Arbetsliv och utbildning i samverkan - för ökad kompetens och kvalitet.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en del i ett nationellt samverkansprojekt för utbildningsanordnare och arbetsgivare för att tillsammans höja kompetensen och kvaliteten samt öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg.

I Vård- och omsorgscollege Kronoberg samverkar länets åtta kommuner, Region Kronoberg, privata vårdföretag, fackliga organisationer samt privata och kommunala utbildningsanordnare. Samarbetet innebär en kvalitetsstämpel för alla parter och bidrar till att:

  • Eleverna får den utbildning arbetsgivaren efterfrågar och blir på så vis mer eftertraktade på arbetsmarknaden.
  • Arbetsgivare och utbildningar samverkar för att ordna bra praktikplatser och välutbildade handledare.
  • Vidareutbildning möjliggörs och tydliga karriärvägar för redan utbildad personal erbjuds.

Catarina Lindahl Petäjä

Verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470589115, 046709844663

Senast uppdaterad: 21 november 2019