"Det är en bra kombination av administrativt arbete, anatomi och patientkontakt"

Annica Brandt, 23, läser till Medicinsk sekreterare på Kunskapsutveckling Syd. Hon tycker att LIA (Lärande i arbete) ger en bra bild om hur jobbet faktisk fungerar. Hon tycker även om att den teoretiska undervisningen varvas med grupparbeten, gästföreläsare och studiebesök.

Varför valde du att läsa till medicinsk sekreterare?

Yrket som medicinsk sekreterare är en bra kombination av administrativtStuderande Annica Brandt arbete, anatomi och patientkontakt vilket lockade mig till utbildningen. Utöver det lockade även den stora mängden LIA (praktik) i kombination med lärarledda lektioner.

Berätta lite kort om din utbildning. Vad läser ni och hur arbetar ni?

Anatomin är grunden för yrket och det har varit återkommande i alla kurser vi läst hittills. Utbildningen är upplagd på ett varierande och roligt sätt med föreläsningar, grupparbeten, gästföreläsare och studiebesök. Utöver det har vi mycket LIA vilket är oerhört bra för att på så sätt kunna föra över de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Hur är lärarna och klassen?

Alla våra lärare är engagerade, kunniga i sina områden och goda pedagoger. De är måna om att alla ska utvecklas och få synas. Många av våra lärare kommer direkt från arbetslivet vilket jag upplever som positivt. De kan dela med sig av många erfarenheter från sina yrkesliv. Vår klass är mycket sammansvetsad och vi har en god gemenskap. Det känns som om vi alla är relativt likasinnade och strävar mot samma mål.

Vad är det roligaste du har gjort under utbildningen?

Det roligaste är att få komma ut på LIA och skapa sig en bild av hur jobbet faktiskt fungerar. Utöver det har det varit intressant att få gå på många studiebesök. Arbetsuppgifterna som medicinsk sekreterare kan skilja sig en del beroende på vart man jobbar.

Varför skulle du rekommendera skolan/programmet till andra?

Kunskapsutveckling Syd har skapat ett upplägg på utbildningen som gör studierna roliga och utvecklande. De erbjuder en trevlig studiemiljö och engagerade lärare. Jag rekommenderar utbildningen till de som vill utvecklas inom anatomi och administration. Det är ett roligt och varierande yrke där det finns många utvecklingsmöjligheter.

Vilket är ditt bästa råd till en blivande student vid din utbildning?

Ta tillvara på alla studiebesök och den arbetsplatsförlagda utbildningen då det är oerhört givande!

Senast uppdaterad: 20 september 2019