Specialistundersköterska inom nära vård och omsorg

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Vill du vara redo att ge avancerad hemsjukvård när mer teknik flyttar hem till patienterna? Då kan detta vara utbildningen för dig!

Längd Studieform Studietakt
 200 YH poäng, 4 terminer Delvis distans, träffar i Växjö Halvfart, 50% 

Utbildningen kommer ge dig fördjupade kunskaper inom avancerad hemsjukvård. Du kommer att förbereda dig på att ge avancerad hemsjukvård och palliativ vård till de svårast sjuka som vårdas i sina hem. 

Utbildningen kommer att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatisk förhållningssätt och självinsikt med patienten/brukaren och dess anhöriga. 

Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut. 

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställas från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Ansök

Studiestart augusti 2023.

Ansökan öppnar 15 februari 2023. Länk till ansökningssidan kommer att publiceras här. 

Sista ansökningsdag/ kompletteringsdag är den 15 april 2023.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
  • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2),  Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 och Samhällskunskap 1a2.
  • Minst 1 års arbetslivserfarenhet, heltid eller deltid som utbildad undersköterska eller motsvarande

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Arrangör

YH Region Kronoberg

Utbildningen innehåller följande kurser: 

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Akut omhändertagande Standard 25

Avancerad sjukvård Standard 40

Digital och medicinsk teknik Standard 10

Examensarbete Examensarbete 20

Handledning Standard 10

Introduktion, hygien, smitta smittspridning Standard 25

Kommunikation etik och kultur Standard 15

LIA LIA 20

Palliativ vård Standard 35

Studierna till specialistundersköterska inom nära vård och omsorg bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker ca två gånger per termin och pågår ca 2 -3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker i form av hospiteringstillfällen inom olika relevanta verksamheter. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Datorkunskap

Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan. 

Studiestöd

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering

Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. 

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd

200 YH-poäng, 4 terminer

Utbildningsplatser

20 platser

Studietakt

Halvtid

Studieform

Delvis distans med obligatoriska träffar i Växjö

Examen

Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning) 

Kontakt

Monika Caesar

Enhetschef

Utbildningsledare för medicinska sekreterare och för Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare

Senast uppdaterad: 9 februari 2022