Transkribering av filmen Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

[Ett alarm ringer på en mobiltelefon som ligger på ett nattduksbord. Ett klassrum visas. Kaffe bryggs och rinner ner i en kanna. En person lägger en bärbar dator i en väska, knyter skorna och cyklar iväg.]

Muhammed: Jag heter Muhammed och går på specialistundersköterskeutbildningen inom intensivvård, anestesi och operation.

[Vi får följa Muhammed när han utför arbetsuppgifter och studerar vid en dator.]

Muhammed: Totalt har vi sju veckor LIA på operation. LIA betyder lärande i arbete. Där får vi lära oss hur man jobbar i verkligheten. Vi går bredvid en handledare som lär oss allt. Vad som händer, vad vi läser i teori i skolan och så går vi vidare i verkligheten. Man får direkt jobb om man har YH-utbildning, när man är specialistutbildad.

[Muhammed cyklar hem.]

[Grafik med texten: En utbildning som ger jobb. Ett jobb där du gör skillnad. Välkommen med din ansökan från den 15 september. Yrkeshögskolan. Region Kronoberg.]

Senast uppdaterad: 31 mars 2021