Steriltekniker

Infektioner är ett ständigt ökande problem i världen och en stor patientsäkerhetsrisk. Att förebygga infektioner och smittspridning är en central del av vården som helhet, både globalt och nationellt.

LängdStudieformStudietakt
1, 5 år (315 yh-poäng) Distans med träffar i Halmstad och Växjö 100%


Det krävs ökad kunskap och kompetens hos personalen som arbetar vid steriltekniska enheter. Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument.

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på personalen, i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. En stor del av arbetet innebär också att ha teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien.

Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar.

Utbildningen ges på distans med tre fysiska träffar per termin som är antingen i Halmstad eller i Växjö. Utbildningen bedrivs av Yrkesakademin i Uppsala. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

  1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Särskilda förkunskaper: 

 Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap

  • Engelska 6

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Studiestart

17 augusti 2020

Sista ansökningsdag/ kompletteringsdag

15 april 2020

Arrangör

YA Yrkesakademin

Ansökan

Din ansökan gör du via yrkeshögskolans webbplats. Välj därefter ort och startdatum och klicka på Ansök. 

Gör ansökan här, öppnas i nytt fönster

Utbildningen innehåller följande kurser:

5 poäng motsvarar 1 veckas studier, Total 315 poäng

- Anatomi och instrumentkunskap, 35 p

- Examensarbete, 15 p

- Kommunikation och handledning, 10 p

- Kvalitetsledningssystem, 40 p

- LIA operationsavdelning och dentalklinik, 20 p

- LIA sterilteknisk enhet, 85 p

- Mikrobiologi och vårdhygien, 30 p

- Rengöring och desinfektion, 40 p

- Sterilisering, 40 p 

Utbildningen bedrivs på distans och heltid med Halmstad och Växjö som studieort. Per termin är det 3 fysiska träffar som är ca. 3 dagar. Utbildningen bedrivs av Yrkesakademin i Uppsala.

Utbildningen innehåller många praktiska övningar som är knutna till yrkesrollen.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok.

En del av utbildningen utgörs av LIA - lärande i arbete (praktik). Skolan ordnar LIA-plats åt dig.

Studiestöd

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YA i god tid.

Validering

Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med utbildningen. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd

315 YH-poäng, 3 terminer

Utbildningsplatser

35 platser

Studietakt

Heltid

Studieform

Distansutbildning med centrala träffar i Halmstad och Växjö

Examen

Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt

Cecilia Söderberg

Cecilia Söderberg

Utbildningsledare Sterilteknik

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 023-585 00

Senast uppdaterad: 13 februari 2020