Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatoriskt utveckling och innovation inom FoUU.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Ansvarar för utvecklingsområden inom patientsäkerhet
 • Är kontaktperson för det nationella patientsäkerhetsarbetet
 • Medlem i patientsäkerhetsrådet
 • Kontaktperson för Arbetsutskottet patientsäkerhet
 • Patientsäkerhetsronder med chefläkare
 • Samordnar händelseanalyser och Lex Maria anmälan
 • Introduktionsblock patientsäkerhet för nyanställda
 • Samordnare för markörbaserad journalgranskning
 • Lokal Nitha-administratör
 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 53