Lars Häggström

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Arbetar som chefläkare inom psykiatrin.

Arbetsuppgifterna innefattar: 

  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare/deltagare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO