Stéphanie Klein Tuente

Post-doc

Stéphanie Klein Tuente är, sedan januari 2020, verksam som post doc på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund vid Lunds universitet. Stéphanie har en fil.mag. i forensisk psykologi (2013) från Maastricht University i Nederländerna.

Under 2015 startade hennes doktorandarbete vid University Medical Center i Groningen (Nederländerna), där hon utvecklade en ny metod för behandling av aggression: Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT). Som en del av doktorandarbetet har Stéphanie utvärderat denna metod i en multicenter RCT-studie i rättspsykiatriska verksamheter i Nederländerna.

Under åren 2013 till 2015 arbetade Stéphanie som psykolog och projektassistent vid Penitentiary Psychiatric Center of Penitentiary Institution Vught, ett stort fängelse i Nederländerna. Hon har därmed erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom flera olika forensiska verksamheter.

Stéphanies forskningsintressen berör främst aggression, mer specifikt behandling och prevention av aggressiva beteenden. Det behövs mer forskning och evidensbaserad praktik inom detta område, också för att göra den kliniska vardagen för patienter och personal säkrare inom forensiska verksamheter. Tidig identifikation och prevention av aggressivitet kan förhoppningsvis minska incidenter och tvångsåtgärder. Stéphanie är också intresserad av kvinnliga förövare och kvinnliga patienter inom rättspsykiatrin, t ex vad som ligger bakom deras kriminella beteenden och deras rehabilitering inom det forensiska systemet.

Publikationer

2019
Klein Tuente, S., Bogaerts, S., & Veling, W. (2019). Hostile attribution bias and aggression in adults-a systematic review. Aggression and Violent Behavior, 46, 66-81.

2018
Klein Tuente, S., Bogaerts, S., Van Ijzendoorn, S., & Veling, W. (2018). Effect of virtual reality aggression prevention training for forensic psychiatric patients (VRAPT): study protocol of a multi-center RCT. BMC psychiatry, 18(1), 251.

2014
Klein Tuente, S., Vogel, V. D., & Stam, J. (2014). Exploring the criminal behavior of women with psychopathy: Results from a multicenter study into psychopathy and violent offending in female forensic psychiatric patients. International Journal of Forensic Mental Health, 13(4), 311-322.

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019
Klein Tuente, S., Bogaerts, S., & Veling, W. Efficacy of Virtual Reality aggression prevention training (VRAPT): a multicentre randomised controlled trial. Congress paper at the 19th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 24-28 2019, Montréal, Canada.

2017
Lefter, I., Jonker, C. M., Klein Tuente, S., Veling, W., & Bogaerts, S. (2017, October). NAA: A multimodal database of negative affect and aggression. In 2017 Seventh International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII) (pp. 21-27). IEEE.

Klein Tuente, S. Virtual reality aggression prevention training in forensic psychiatric centers in the Netherlands – results of a pilot study. Part of a symposium: Where science meets practice: Dutch forensic application of innovative methods based on neuroscience, at the 19th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 13-15 2017, Split, Croatia.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-67 34 03, 0470-58 86 97