Tina Andersson

HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT-läkare i Växjö och BT-läkare.