Joao Minelmio

Samordnare Projektutveckling & Företagsstöd

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt utvecklingsarbete