Yttrandefrihet, litteratur och läsfrämjande

Kronobergs län har ett rikt litterärt arv med författare som Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner. Många skriver i Kronoberg och länet har flest bibliotek per invånare i landet. Litteratur som konstform har stor betydelse för ett demokratiskt samhälle. Värnande av det fria ordet har en stark ställning i länet.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten för Kronoberg och Blekinge län.

Organisationsform

Regional förvaltning

Styrdokument

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Det fria ordets hus är en verksamhet som förenar det småländska litterära arvet och arbetet med yttrandefrihet idag.

Organisationsform

Kommunal förvaltning

Överenskommelse

Överenskommelse Det fria ordets hus.pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 17 maj 2018