Bild och form

Många aktörer, i och utanför Kronoberg, skapar möjligheter för invånare och besökare att utöva och ta del av bild- och formkonst. Strategiska utvecklingsinsatser har bidragit till att stärka områdets infrastruktur i Kronoberg.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag

Ljungbergmuseet är Kronobergs läns bildkonstmuseum och har ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra konstpedagogik för barn och unga i hela länet.

Organisationsform

Stiftelse

Styrdokument

Regionalt uppdrag till Ljungbergmuseet.pdf

Italienska palatset är en ateljéförening med kollektivverkstad och galleri.

Organisationsform

Ekonomisk förening

Strydokumnet

Överenskommelse Italienska Palatset, pdf

Smålands Konstarkiv har en konstsamling med bild och formkonstnärer som har anknytning till Småland

Organisationsform

Stiftelse med huvudmän från Värnamo kommun, Region Jönköping, Region Kronoberg samt Smålands Konstnärsförbund

Styrdokument

Smålands Konstarkiv_stadgar.pdf

Smålands Konstarkiv_stiftelseurkund.pdf

Konst i Kronoberg

Konst i Kronoberg en plattform för konsten i Kronoberg. Här hittar du nyheter, kunskap och resurser inom bild och formområdet.

Plattformen drivs av Bild och Form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, som verkar för att utveckla förutsättningarna att ta del av och att skapa konst och konsthantverk i Kronobergs län.

Konst i Kronoberg, öppnas i nytt fönster 

Intern verksamhet

Region Kronoberg utvecklar bild och formområdet tillsammans med länets aktörer. Det regionala kulturpolitiska målet är att Kronobergs infrastruktur för bild och form ska stärkas.

 • Vi arbetar för att invånarna och besökarna ska ha möjlighet att ta del av ett större och bredare utbud av bild- och formkonst. Konsten ska vara tillgänglig för fler.
 • Vi arbetar för att bild- och formkonstnärer ska ha bättre förutsättningar att leva på sitt arbete.
 • Vi arbetar för att barn och unga ska ha fler möjligheter att ta del av konst och att skapa själva.

Presentation av Regionsamverkan Sydsverige, pdf, öppnas i nytt fönster

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 09

Inköp av konstnärlig gestaltning är en viktig arbetsmarknad för professionella kulturskapare. Det är också en möjlighet för invånare att, oavsett bakgrund, möta bild- och formkonst i vardagen.

Region Kronobergs konstsamling innefattar drygt 4500 verk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Konstnärlig gestaltning omfattar förutom traditionella konstuttryck exempelvis rörlig bild, ljus- och ljudkonst, tillfälliga verk eller idébaserade verk där idén bakom konstverket är viktigare än själva konstverket.

Styrdokument

Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Frida Lundén Mörck

Konsthandläggare

 • E-post: Det här är en e-postadress

Kontakt

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 09

Frida Lundén Mörck

Konsthandläggare

 • E-post: Det här är en e-postadress

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 34

Senast uppdaterad: 7 maj 2021