Film

Film och annan rörlig media är viktiga delar i vårt samhälle. Förmågan att tolka, reflektera kring och vara delaktig i medieinnehållet är en demokratifråga. Den möjliggör kommunikationen i dagens och morgondagens samhälle. I Kronobergs län finns flera verksamheter som arbetar för att främja och stötta film, kommunikation och utbildning.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisation med regionalt uppdrag

Filmregion Sydost är ett regionalt resurscentrum för film med uppdrag att stärka filmen och den rörliga bildens ställning i Sydost.

Organisationsform

Ideell förening bildad av Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län och Region Kronoberg.

Styrdokument

Överenskommelse Filmregion Sydost.pdf

Intern verksamhet

AV-Media är ett regionalt resurscentrum för IT i skolan. Verksamheten utgår från den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” och politiska beslut inom området skola och kompetensförsörjning. AV-Media bidrar till att förverkliga den digitala agendan och öka målfuppyllelsen i skolan.

I uppdraget ingår att inspirera, informera, utveckla och utbilda om IT i skolan i Kronoberg och leverera pedagogiska resurser och åldersuppdelad kvalitetsmedia med licens för visning i Kronobergs skolor.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018