Kulturarv och kulturmiljö

Kronobergs län har ett rikt kulturarv och ett flertal värdefulla kulturmiljöer. Många organisationer inom det civila samhället verkar inom kulturarvsområdet.

Region Kronoberg utvecklar kulturområdet tillsammans med och ofta genom aktörer i och utanför Kronoberg. 

Kulturorganisationer med regionala uppdrag

Kulturparken Småland är en verksamhet med uppdrag att bevara, vårda,  levandegöra och utveckla länets kulturarv.

Organisationsform

Aktiebolag, ägt till 59 % av Region Kronoberg och 41 % av Växjö kommun.

Styrdokument

Kulturparken Småland AB Bolagsordning.pdf

Kulturparken Småland AB Ägardirektiv.pdf

Kronobergs läns hembygdsförbund är en sammanhållande organisation för länetshembygdsföreningar med syfte att tillgängliggöra, värna och öka kunskapen om länetskultur- och naturarv.

Organisationsform

Ideell förening

Intern verksamhet

På Sigfridsområdet i Växjö finns ett psykiatrihistoriskt museum om mentalvårdens historia från medeltiden till idag och med tandvårdshistoriska föremål från 1700-talet och framåt.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018