Tecknad bild på instrument, personer som dansar, sy- och vävtillbehör. Illustration: Lena Sjöberg

Sök kulturstipendium 2022

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.

I vår ordinarie årliga utlysning av kulturstipendier delar vi ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera. Stipendierna går till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Kriterier för arbetsstipendium 

 • Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
 • Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
 • Professionella kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området kan söka.
 • Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till länet.
 • Stipendiet kan utdelas till person eller grupp. 

Kriterier för ungdomsstipendium

 • Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
 • Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
 • Sökande ska bo eller ha bott i länet.
 • Sökande ska vara högst 25 år.
 • Stipendiet kan delas ut till person eller grupp.
 • Även unga arrangörer kan söka. 

Ansök själv eller nominera någon

 • För att söka stipendiet eller nominera någon behöver du skriva ett brev om dig själv eller om den du vill nominera.
 • I ditt brev vill vi att du inkluderar information om kontaktuppgifter, konstområde och om någon är under 25 år.
 • Skriv också vilken ort i länet som du eller den du nominerar har anknytning till.
 • Vi vill att du skickar länkar till dina arbetsprover (dvs inte bifogade filer), det kan vara webbsidor med till exempel text, foto, film eller ljudmaterial.

Digital ansökan

 • Det finns ingen särskild mall att ladda ned så du skriver din ansökan i ett textdokument.
 • Både ansökan inklusive länkar till arbetsprover ska skickas in digitalt till Det här är en e-postadress senast 1 april 2022.
 • Märk ansökan och mejlet med ditt namn och 22RGK98

Försäkran och samtycke

Region Kronoberg behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordning gdpr

Genom att skicka in ansökan godkänner och samtycker du till denna hantering samt försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Observera att ansökan betraktas som allmän handling och därför inte får innehålla några känsliga personuppgifter. 

Handläggning och beslut

Handläggning av ansökningarna påbörjas efter ansökningsperiodens slut. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna kommer inte att behandlas. Besked meddelas endast till de personer som tilldelas arbetsstipendierna. Övriga sökande hänvisas till information på Region Kronobergs hemsida.

Kulturstipendier 2021

Se vilka som fick 2021 års kulturstipendier här

Kontakt

Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Senast uppdaterad: 20 januari 2022