Regionsamverkan Sydsverige - kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

Positionspapperet är nu klubbat i alla regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige.

Positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige", pdf 2,2 MB, öppnas i nytt fönster

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige www.regionsamverkan.se

Presentation av Regionsamverkan Sydsverige, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 september 2019