Besöksnäringen

För att utveckla besöksnäringen i länet har Region Kronoberg och regionens turistbolag AB Destination Småland en gemensam handlingsplan.

Destination Småland ska främja besöksnäringen i länet och därmed öka lönsamheten och sysselsättningen i branschen. I uppdraget ingår också att stärka varumärket Småland i samverkan med de andra Smålandslänen.

I samarbete med kommuner och näringsliv har också en "Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020" tagits fram.

Samverkan

  • Samverka med parter, organisationer och nätverk inom länet.
  • Samverka inom Småland för att stärka varumärke Småland enligt framtagen varumärkesplattform.
  • Samverka med andra regioner och företag samt delta i Sverige och Visit Swedens övergripande arbete.

Utveckling

  • Kompetensutveckling, i första hand riktad till näringslivet.
  • Förmedla kunskap och delta i utvecklingsprojekt för exempelvis destinationer och företag.

Marknadsföring

  • Marknadsföra produkter inom och utom Sverige enligt varumärkesplattform för Småland och prioriterade marknader.
  • Förbättra närvaron på internet som en kanal för marknadsföring och information.
  • Utveckling och bokning av produkter i samverkan med bolaget IT-plattform för Småland & Öland med synlighet på Visit Smålands hemsida. 

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583073

Senast uppdaterad: 24 mars 2016