Innovation

Innovation och förnyelse är viktigt för att människor, företag och organisationer i Kronoberg ska kunna stärka sin attraktivitet, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet.

Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas av tillväxt och produktivitet så behöver vi se över hur vi arbetar med de varor, tjänster och processer som vi levererar till våra kunder och medborgare. Vill vi utvecklas som attraktiva arbetsgivare som lockar drivna personer med hög kompetens och talang så behöver vi tänka nytt, tänka innovativt.

Innovation kan inte begränsas till en bransch, en avdelning eller en viss grupp aktörer. Innovation är ett horisontellt område som löper genom flera av regionförbundets verksamheter. Innovation kan uppstå var som helst och när som helst.

Vad är innovation?

Innovation handlar om att skapa nya idéer och omsätta dem till nytta.

"Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer"

Så har begreppet innovation definierats av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Vad vi gör

Regional innovationsstrategi

I Kronoberg finns ett behov av att arbeta tydligare med innovation. Syftet med att ta fram en strategi är att hitta sätt att förenkla, tydliggöra och möjliggöra för människor, organisationer och företag i länet att bli mer innovativa.

Regional innovationsstrategi

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Senast uppdaterad: 19 juli 2021