Näringslivsutveckling

Region Kronoberg arbetar med näringslivsfrågor som en del av sitt regionala utvecklingsuppdrag. Direkt från oss kan företag bland annat få stöd till omställning i form av utvecklingscheckar, kompetensmäkling och tips om samarbeten, nätverk och projekt.

Region Kronoberg är bland annat delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i regionen. Vi har också ett antal projekt som stödjer företag i länet.

Se aktuella stöd här 

Business region Kronoberg

Business region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner. Målet är att driva regionen framåt och öka vår attraktionskraft. Den gemensamma filosofin är att dela med sig: mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon. Arbetet samordnas av Region Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring från 2019.

Business region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Besöksnäringen

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. En strategi för besöksnäringen fastställdes redan 2012. För att omsätta strategins vision till handling har en handlingsplan arbetats fram gemensamt mellan Regionförbundet södra Småland (sedan 2015 Region Kronoberg) och vårt turistbolag Destination Småland.

Besöksnäringen

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583073

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709645773

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 64

Senast uppdaterad: 23 november 2020