Näringslivsutveckling

Glasbruken, skogsbruket och de många sågverken har lagt grunden för näringslivet i Kronobergs län. De är fortfarande av stor betydelse men har kompletterats av nya näringar inom till exempel informationsteknik, plast- och aluminiumindustri.

Välståndet i regionen skapas till stor del av den höga andelen små och medelstora företag där entreprenörsandan och tillverkningsindustrin är betydelsefulla drivkrafter. 

Näringslivssamordning

Region Kronoberg kallar samman kommunernas näringslivsansvariga till träffar om aktuella näringslivsfrågor. Syftet är att dra lärdom av kommunernas olika erfarenheter och främja det regionala samarbetet.

Besöksnäringen

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. En strategi för besöksnäringen fastställdes redan 2012. För att omsätta strategins vision till handling har en handlingsplan arbetats fram gemensamt mellan Regionförbundet södra Småland (sedan 2015 Region Kronoberg) och vårt turistbolag Destination Småland.

Besöksnäringen

Stöd till företagsutveckling

Har du en idé som du vill förverkliga men behöver råd och stöd på vägen? Region Kronoberg är bland annat delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i regionen. Vi har också ett antal projekt som stödjer företag i länet.

Stöd till företagsutveckling

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583073

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709645773

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583064

Senast uppdaterad: 5 september 2018