Bilden saknar en alternativtext.

Socialt företagande

Sociala innovationer och socialt företagande handlar om att lösa samhällsutmaningar, för att därigenom bidra till ett socialt hållbart samhälle. När det gäller arbetsintegrerande sociala företag (ASF) består samhällsutmaningen i utanförskap på arbetsmarknaden. Genom ASF tillvaratas människors vilja att lösa denna samhällsutmaning, så att fler människor kan inkluderas i arbetsliv och samhälle.

Det sociala företagandet omfattar en blandad grupp av aktörer och verksamheter som ofta verkar i gränslandet mellan det offentliga, privata och civila samhället. Socialt företagande är svårt att avgränsa från annat företagande. Generellt har sociala företag ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra denna grupp:

  • Det är företag där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
  • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av företagets samhällsnyttiga mål.
  • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna. 

Regionens roll gällande socialt företagande

Region Kronoberg har beslutat att regionens uppdrag inom området socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande är att samordna, sprida kunskap, stödja länets kommuner, stödja samarbetsorganisationen ASF i Kronoberg, genomföra utbildningsinsatser, omvärldsbevaka och genomföra andra strategiska insatser till stöd för socialt företagande.

Regionens arbete med arbetsintegrerande sociala företag inleddes med en förstudie hösten 2016. Den följdes av ett projekt, med stöd av Tillväxtverket, från maj 2017 till oktober 2018. Efter detta kommer Region Kronobergs arbete att breddas mot socialt företagande i stort, bland annat genom fortsatt finansiering från Tillväxtverket.

Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 69 19

Senast uppdaterad: 23 november 2020