Stöd till företagsutveckling

Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Företagsstöd

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan

Digitaliseringscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Christoffer Jansson eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2019

Affärsutvecklingscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Anders Unger eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK är ungt men samarbetet är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

businessregionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Öka affärsnyttan genom hållbarhet

Region Kronoberg och Region Kalmar läns satsning på cirkulär ekonomi erbjuder dig som liten och medelstor företagare kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling med fokus på hållbarhet och långsiktig konkurrenskraft. 

Våra experter ger dig handfasta råd om hur du kan öka affärsnytta och konkurrenskraft samtidigt som du arbetar för miljönyttan.

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, öppnas i nytt fönster

Är du intresserad av kostnadsfri företagsrådgivning med inriktning på cirkulär ekonomi? Tveka inte att kontakta Natalie Hafdelin för ytterligare information.

Det här är en e-postadress

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Stödet riktar sig till småföretag inom naturturism som:

 • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden.
 • har en årlig omsättning på minst 250 000 kr och högst 4,5 miljoner kronor.
 • har sin ekonomi i ordning.

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.
 • Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan man söka?

 • 15 000 - 50 000 kronor. Stödet kan finansiera max hälften av kostnaderna.

Läs mer om mikrostöd på Tillväxtverkets hemsida, öppnas i nytt fönster

Ansökan 2018-2019

Ansök om stöd kan göras t.o.m. den 31 maj 2019.

Fyll i ansökan, öppnas i nytt fönster

Välj Stöd till investeringar och företagsutveckling där hittar du stödtyp Mikrostöd naturturism.

Idén är enkel: om våra företag utvecklas, utvecklas hela Kronoberg. Konsulttimmen erbjuder upp till sex kostnadsfria rådgivningstimmar för dig som är småföretagare i Kronobergs län. 

Konsulttimmen riktar sig till småföretag i Kronoberg som har:

 • 0-49 anställda
 • F-skattesedel
 • En ekonomi i balans

2020 söker vi konsulter som kan bidra med stöd till småföretagare inom:

 • Ekonomi, avtal och juridik
 • Marknad, sälj, social media och varumärkesarbete
 • Ledning, organisationsutveckling och HR
 • Digitalisering, teknik och IT
 • Produkt-/tjänsteutveckling och import/export
 • Hållbar, ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Kontakt

Vid frågor avseende uppdragen och projektet är du välkommen att kontakta

Det här är en e-postadress 0470 - 58 31 61

Det här är en e-postadress 0470 – 58 30 64

Vid frågor gällande upphandlingen kontakta

Det här är en e-postadress 0470- 58 98 86

Hämta ut förfrågningsunderlag 

Det gör du på tendsign.com sökord 20RGK691

alternativ maila Det här är en e-postadress

Konsulttimmen 2.0

2017 drog Region Kronoberg tillsammans med Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden) igång projektet ”Konsulttimmen”. Projektet erbjöd länets småföretag, 0 – 49 anställda, professionell rådgivning inom olika kompetensområden. Under 1,5 år tog 200 unika företagare i länet chansen att utnyttja erbjudandet för att kompetensutveckla sitt företagande. Projektet avslutades 2019.

Då projektet blev så uppskattat har Region Kronoberg därför tagit beslut om att ansöka om ett nytt fortsättningsprojekt, ”Konsulttimmen 2.0”. För att projektet ska genomföras krävs att erforderlig finansiering erhålls via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Kronoberg väntar på slutgiltigt besked från Tillväxtverket i början av juni 2020.

Region Kronoberg upphandlar därför nu konsulter avseende Konsulttimmen - rådgivning och affärsutveckling till nya och etablerade företag i Kronoberg och insatserna skall utföras successivt under avtalsperioden 2021-2022.

Syftet är en kostnadseffektiv, efterfrågestyrd och behovsanpassad lösning för ett samordnat, uthålligt och kvalitetssäkrat basutbud vad gäller rådgivning och affärsutveckling för företag i Kronoberg. Konsulttimmen är ett regionalt system som skall säkerställa att entreprenörer i alla kommuner i Kronoberg kan erbjudas en basnivå av kvalitetssäkrat företagsstöd.

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. En del i detta arbete är olika stöd för kommersiell service. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer: servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd samt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.

Mer information om de olika stöden, öppnas i nytt fönster

Har du en idé du tror du skulle kunna sälja? Ska du starta företag? Har du ett företag du vill utveckla? Söker du finansiering? Kontakta någon av följande organisationer.

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri , personlig och konfidentiell rådgivning om allt praktiskt som har med din företagsstart att göra.

NyföretagarCentrum Växjö, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 69 19

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583074, 046732096055

Senast uppdaterad: 20 november 2019