Stöd till företagsutveckling

Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Företagsstöd

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan 2019

Affärsutvecklingscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Anders Unger eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK är ungt men samarbetet är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

businessregionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Öka affärsnyttan genom hållbarhet

Region Kronoberg och Region Kalmar läns satsning på cirkulär ekonomi erbjuder dig som liten och medelstor företagare kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling med fokus på hållbarhet och långsiktig konkurrenskraft. 

Våra experter ger dig handfasta råd om hur du kan öka affärsnytta och konkurrenskraft samtidigt som du arbetar för miljönyttan.

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har tillfälligt stoppat nya beslut om affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att nya intresseanmälningar inte kan hanteras för närvarande. Vid frågor kontakta Christoffer Jansson enligt nedan.

Region Kronoberg har möjlighet att lämna stöd i form av så kallade digitaliseringscheckar till småföretag. Digitaliseringscheckarna ska användas för företagens planering och arbete med digitalisering. Syftet med digitaliseringscheckarna är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst eller kortare projektanställningar för att snabbare göra insatser för att digitalisera sin verksamhet. Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg.

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar, info från Tillväxtverket

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Checkarna riktar sig till företag som har:

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Ansökan

Digitaliseringscheckar kan sökas och beviljas i mån av tillgång på utvecklingsmedel. För mer information kontakta Christoffer Jansson eller Jenny Fröberg, se kontaktuppgifter nedan.  

Här finner du datum för årets ansökningsomgångar, samt datum för bedömningsmöte, även kallat ”draknäste”. Vid draknästet ska det sökande företaget kortfattat kunna presentera sitt projekt, fysiskt i Växjö.

Blankett för intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan

Utbetalning av medel

För utbetalning av medel till företag som beviljats affärsutvecklingscheck ska blankett för lägesrapport och slutrapport fyllas i och bifogas i ansökan om utbetalning. 

Blankett för lägesrapport, word, öppnas i nytt fönster

Blankett för slutrapport, word, öppnas i nytt fönster

Idén är enkel: om våra företag utvecklas – utvecklas hela Kronoberg. Konsulttimmen erbjuder dig som småföretagare upp till sex kostnadsfria rådgivningstimmar. Under Konsulttimmens första omgång, 2017–2019, tog 200 företagare i Kronoberg del av konsulttimmarna.

I januari 2021 kan du återigen ansöka till Konsulttimmen. Kriterierna är att du har 0–49 anställda, F-skattsedel och en ekonomi i balans.

Du kommer kunna välja mellan ett 40-tal konsulter inom dessa expertområden:

 • Ekonomi, avtal och juridik
 • Marknad, sälj, social media och varumärkesarbete
 • Ledning, organisationsutveckling och HR
 • Digitalisering, teknik och IT
 • Produkt-/tjänsteutveckling och import/export
 • Hållbar, ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Konsulttimmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Vill du få ett mejl när du kan ansöka till Konsulttimmen? Fyll i din mejladress

Kontakt
Har du frågor om Konsulttimmen är du välkommen att kontakta projektledarna:
Det här är en e-postadress 0470-58 31 61
Det här är en e-postadress 0470-58 30 64

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. En del i detta arbete är olika stöd för kommersiell service. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer: servicebidrag, hemsändningsbidrag, investeringsstöd samt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.

Mer om stöd till kommersiell service, öppnas i nytt fönster

Business region Kronoberg – som består av kommunernas näringslivschefer och samordnas av Region Kronoberg – har en utbildningsplattform som samlar aktuella utbildningar och kurser i länet.

I utbildningsplattformen finns även personlig service, där företagen kan beskriva sina behov av kompetensutveckling. På andra sidan tar regionens kompetensmäklare emot önskemålen och matchar det mot länets kursutbud.

Tjänsterna är kostnadsfria för företagen och nås via Business Region Kronobergs hemsida eller app.

Business region Kronobergs hemsida

Hämta i App Store

Ladda ner i Google Play

ALMI Företagspartner Kronoberg

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

ALMI Företagspartner Kronoberg, öppnas i nytt fönster

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

ALMI Invest, öppnas i nytt fönster

Coompanion Kronoberg

Coompanion är experter på kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher i hela Kronoberg.

Coompanion Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Destination Småland

AB Destination Småland finns för dig som driver företag inom besöksnäringen i Småland & Kronoberg.

Destination Småland, öppnas i nytt fönster

Företagsfabriken

Företagsfabriken erbjuder en kreativ miljö där de satsar på lovande, nystartade bolag. Genom att stötta, kvalitetssäkra och backa upp med nödvändiga verktyg får entreprenörer tid att satsa på sitt företag och på så sätt växa.

Företagsfabriken i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum 

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri , personlig och konfidentiell rådgivning om allt praktiskt som har med din företagsstart att göra.

NyföretagarCentrum Växjö, öppnas i nytt fönster

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig!

Utvecklingscheckarna är framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företag. Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr – och då motsvarande max 50 procent av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats.

Vem kan söka?

 • Små och medelstora företag med max 249 anställda (ink. koncerntillhörighet)
 • Omsättning: 2 - 100 mkr (ink. koncerntillhörighet)
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

 För vad kan du söka?

 • Konsulttjänster
 • Projektanställning, för företaget ny kompetens
 • Mikroinvesteringar. Detta innebär att om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor, får stödet även inkludera kostnader för t.ex. maskiner eller andra inventarier, s.k. mikrobidrag

Exempel på vad checken kan användas till

 • Utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst
 • Marknadsutveckling till ny eller befintlig marknad
 • Företagsutveckling, exempelvis cirkulär ekonomi
 • Grön omställning, exempelvis energieffektivisering
 • Digitalisering

Exempel på vad checken inte kan användas till

 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i
  företagets normala drift
 • Annonsering, mässor, hemsida
 • Investeringar som krävs enligt lagkrav, exempelvis vissa
  certifieringar eller tillstånd
 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan

Att tänka på

 •  Inga kostnader som man söker för ska upparbetas innan beslut är taget
 • Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens

Hur söker jag?

Intresseanmälan görs via Almi Kronobergs hemsida:

Alimi Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Utlysningen är öppen 1 oktober – 30 november 2020.

Kontakt

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 69 19

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583074, 046732096055

Senast uppdaterad: 20 november 2019