Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Välkommen till Verklighetslabbets lunchklubb! 

Lyssna, reflektera och lär tillsammans med Verklighetslabbet medan du äter lunch eller tar en promenad. Under våren samlas vi kring fyra utvalda avsnitt av Hello Futures Transformationspodden (finns där poddar finns, ex Spotify).

Andra lunchen är onsdagen den 28 april, kl 11.30-12.40.

Till inbjudan

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 15 april 2021