Bilden saknar en alternativtext.

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Innovationsveckan på Verklighetslabbet 5-9 oktober 2020

Innovationsveckan är en nationell plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Alla aktörer som arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige som kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter. Aktiviteterna kan vara allt från mindre lokala fysiska events till öppna digitala möten.

Innovationsveckan i Verklighetslabbet bjuder på dagliga aktiviteter utifrån nyckelorden – engagemang, partnerskap, metoder och kulturförändring. Temat för aktiviteterna är brett och syftar till att inspirera, utmana och väcka nyfikenhet.

Läs mer om Innovationsveckan 2020

Program Innovationsveckan i Verklighetslabbet

Programmet är under bearbetning och kommer uppdateras löpande från och med slutet av augusti.

Har du frågor eller idéer ang Innovationsveckan i Verklighetslabbet?

Kontakta oss

 

Aktuellt 2020: Verklighetslabba du också!

Grundkurs i tjänstedesign

Grundkursen vänder sig till dig i offentlig sektor i Kronoberg som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Fokus ligger på att lära genom att göra. Tillsammans med andra kursdeltagare får du testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign. 

Inbjudan grundkurs i tjänstedesign, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsprogram med tjänstedesign som grund

Vi söker team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster! Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram senast den 2 mars 2020. 

Planerade datum: 18 mars, 3 juni och 16 september.

Verklighetslabbets utvecklingsprogram 2020, öppnas i nytt fönster

Innovationspraktik våren 2020

Inställd pga pandemin. Info om 2021 års innovationspraktik kommer under hösten.

Pinball Game

Det finns organisatoriska egenskaper som konstant förhindrar värdefulla koncept från att nå implementering. The Pinball Game är ett konkret och visuellt sätt att reda upp vad det är som gör att vissa processer och projekt är framgångsrika och andra inte. Testa ditt eget arbete eller kom och få en tankeställare inför framtida arbetsområden. 

Inbjudan och anmälan till The pinball game, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till 

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 9 juli 2020