Redo att bli utmanad

I april 2019 samlades över 80 personer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att prata om välfärdsinnovation och tjänstedesign. Här hittar du presentationer och filmer från dagen.

En judoklubb som lärde äldre att ramla, en simhall med få besökare som fick söka svaret i lokaltrafikens tidtabeller och en kommun som presenterade sina familjehem bättre för att öka tryggheten. Det var några av de exempel på innovation i välfärden som presenterades på konferensen. 

Föreläsarna under dagen kom bland annat från ExperioLab i Region Värmland, Innovationsguiden på Sveriges kommuner och landsting och utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn.

Verklighetslabbet i Kronoberg, öppnas i nytt fönster Lone Larsen och Therese Råberg, Region Kronoberg

Välfärden skapar vi tillsammans, 8 MB, öppnas i nytt fönster Morten Hyllegaard, utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn

Tjänstedesign...att utveckla med användaren som medskapare, pdf 5,5 MB, öppnas i nytt fönster Ulrika Lundin, innovationscoach och processledare på Innovationsguiden

Senast uppdaterad: 2 maj 2019