Fler nyheter

10 maj 2021

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisystem.

Ökade investeringar i forskning och utveckling är ett måste för att jobba med återtillväxt efter covid-19 pandemin. Små och medelstora företag är viktiga i den här processen. Om de saknar de ekonomiska resurser eller kontakter som de stora bolagen har ska vi hjälpa till. Därför är det viktigt att vi är med i medfinansieringen för att hjälpa regionens näringsliv, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projekten är:

BizWood Småland, 651 262 kronor år 2021-2023
Projektägaren Region Kalmar län och samverkansparterna RISE och Träcentrum, ska stötta träföretag med internationalisering och produkt- och affärsutveckling inom lövträ. Projektet tar sig an en lucka för ett av Kronobergs specialiseringsområden. Projektet är baserat på vad som krävs för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i flera led för småländska småföretag.

Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg, 1 832 763 kronor år 2021-2023
Många små och medelstora företag behöver öka sin digitalisering och teknikgrad för att satsa på tillväxt och överleva på sikt. Linnéuniversitetet ska utreda hur små och medelstora företag i Kronoberg bäst kan stärka upp sin digitala kompetens. Målet är att akademin, andra utbildningsanordnare och främjandeorganisationer bättre ska möta upp de behov som finns.

IoT lab för SMF, 1 430 389 kronor år 2021-2023
Linnéuniversitet vill att Linnéregionen ska bli en hub som andra regioner vänder sig till för inspiration kring hur man kan arbeta med tillämpad IoT (Internet of things/sakernas internet) i samverkan. Genom projektet skapas nya möjligheter för företag och startups att arbeta med IoT-idéer och möta forskare och studenter.

Mobiliseringsprojekt, 524 963 kronor 2021-2023
Almi Kronoberg vill göra insatser som kompletterar Region Kronobergs omställningscheckar. Checkar ska inte vara en solitär insats utan en del i ett arbete med återhämtning och omställning. Målgruppen är små och medelstora företag (omsättning 1–100 mkr; anställda 2–100 st.) i Kronoberg som påverkas Coronapandemins följder.

Hållbar inhemsk besöksnäring i spåren av pandemin, 1 076 141 kronor år 2021-2023
Destination Småland vill minska problemet med färre internationella besökare i pandemins spår genom att locka svenskar att besöka Kronoberg. I projektet ska besöksnäringen få en bättre balans mellan nationella och internationella besökare och förhoppningsvis forma en starkare affär, starkare organisation och en mer hållbar affärsmodell.

RE:AGERA Kronobergs och Kalmar län, 333 097 kronor 2021-2023
Energikontor Sydost vill lägga fokus på företagens energisystem för att utveckla företagen och länets konkurrenskraft. Projektet vänder sig till små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län som påverkats av pandemin. Genom kompetenshöjande aktiviteter ska de använda mindre fossila bränslen, använda mindre energi och öka sina cirkulära flöden.

Alla projektmedel fördelas från det statliga anslaget 1:1 som ska gå till regionala tillväxtåtgärder. Besluten gäller under förutsättning att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljar medel.

Läs mer om projekten i kallelsen till regionala utvecklingsnämnden

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...