Fler nyheter

19 april 2021

Äganderätten lyfts i regionens svar på skogsutredningen

Den statliga skogsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. I sitt remissvar lyfter Region Kronoberg vikten av att utgå från de skillnader som finns i landet, både när det gäller skogens sammansättning och skillnader i ägande och brukande. I svaret poängteras också att det småskaliga familjeskogsbrukets villkor behöver säkras.

Utredningen belyser framförallt hur skogspolitikens två övergripande mål, produktion och naturvård, ska kunna nås på ett bra sätt. Skogen är viktig för Kronobergs utveckling. Smålandslänen arbetar för att främja de värden skogen skapar utifrån en gemensam skogsstrategi.

Det är viktigt att man som skogsägare ska känna sig trygg i att man får fortsätta att bruka skogen. Istället för att lagstifta och försvåra för den enskilde skogsägaren ska man jobba utifrån en frivillighetsprincip, där vi redan idag kan se att de flesta enskilda skogsägarna avsätter mark för naturändamål och att man också vårdar kulturhistoriskt viktiga platser. Det har en stor betydelse för den biologiska mångfalden, säger Tomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Omfattande rådgivning

Det är viktigt att förutsättningarna är långsiktiga, tydliga och förutsägbara. Både för myndigheter och rättsväsende liksom för den enskilda. Långsiktighet och kontinuitet ger förutsättningar att göra vägval som skapar både ekonomi och biologiska värden. Utredningens förslag skapar ett behov av ökad kompetens hos skogsägaren inom naturvärden, naturhänsyn och naturvårdande skötsel. I Kronoberg blir omfattningen av rådgivningsinsatser omfattande med tanke på att Småland har ca 40 000 enskilda skogsägare.

Kompetenskraven får inte vara sådana att de omöjliggör aktivt skogsbruk hos 10 000-tals små skogsbrukare. Det får inte heller vara så att kraven är otydliga och leder till osäkerhet i brukandet eller möjlighet till myndigheters tolkningar. Att många småbrukare gör lite olika skapar i sig grund för biologisk mångfald, säger Anna Johansson (C), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34
Anna Johansson (C)

Anna Johansson (C)

Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-09 51 91

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.

Komplikation till ryggbedövning upptäcktes sent

7 maj 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient drabbats av en blödning efter att ha fått ryggbedövning på ett av länets sjukhus.

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.