Fler nyheter
Akutmottagningen Växjö Akutmottagningen Växjö

13 juni 2022

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom samordning mellan akuten i Växjö och Ljungby under vissa tider. För den enskilda patienten kan det innebära att man vid ett besök på akuten i Ljungby kan komma att behöva söka vård i Växjö.

Den tunga belastningen över lång tid, med pandemin som starkt bidragande orsak, har resulterat i ett flertal långtidssjukskrivningar och vakanser.

Det flertalet åtgärder som har vidtagits, bland annat att flytta personal inom sjukhuset i Växjö, har dessvärre inte varit tillräckliga. Därför behöver Region Kronoberg under några veckor i sommar samordna resurser på länets akutmottagningar. Det innebär att patienter efter bedömning på akutmottagningen i Ljungby kan behöva söka vård i Växjö, äger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Allvarligt sjuka tas emot som vanligt i Ljungby

Patienter som söker sig till akutmottagningen i Ljungby och bedöms vara allvarligt sjuka kommer få vård som vanligt i Ljungby. Alla patienter är välkomna för att få en bedömning av sjuksköterska. Däremot kan patienter som inte är allvarligt sjuka komma att bli hänvisade antingen till akutmottagningen i Växjö, jourläkarcentralen i Växjö eller egenvård via 1177. Ambulanspatienter som inte bedöms som allvarligt sjuka kommer att köras direkt till Växjö.

Tillfällig samordning av sjuksköterskor

För att kunna hålla våra båda akutmottagningar öppna är lösningen vi ser nu att samordna våra resurser på mottagningarna. Vissa sjuksköterskor från akuten i Ljungby kommer att arbeta sina pass i Växjö istället. I Växjö har vi möjlighet att expandera lokalerna och ta emot ett större antal patienter, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Samordningen kommer inte att ske hela tiden utan handlar om ett begränsat antal arbetspass som flyttas från Ljungby till Växjö när bemanningssituationen är kritisk.

Jourläkarcentralen i Ljungby samordnas tillfälligt med jourläkarcentralen i Växjö

Jourläkarcentralen i Ljungby har också en stor brist på sjuksköterskor och behöver därför samordnas med jourläkarcentralen i Växjö lördag till söndag under veckorna 25–33. Jourläkarcentralen Ljungby erbjuder videosamtal och telefonsamtal under perioden. Om vårdpersonal bedömer att patienten behöver ett fysiskt besök blir hen hänvisad till jourläkarcentralen i Växjö. 

Påminnelse om att söka rätt vårdnivå

Den som är allvarligt och akut sjuk ska alltid söka vård på en akutmottagning. Patienter som behöver vård, som inte är akut men som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, ska söka vård på jourläkarcentralen. Om du behöver rådgivning som inte är brådskande, ring 1177.

Relaterade nyheter

Forskning med hälsodata från personer i Ljungby kommun

8 december 2022

Som en del i Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungbys gemensamma projekt för att bättre samordna insatserna runt patienten/omsorgstagaren genomförs en forskningsstudie som involverar pers...

Klassisk musik ska minska stress och oro bland barn i vården

7 december 2022

Nu ska väntrummen på barn- och ungdomskliniken i Växjö fyllas med orkestermusik, genom föreställningen ”Lilla A känner musiken”. Toner från Musica Vitae ska bidra till minskad stress och oro.

Rättspsyk prisas för goda handledarinsatser

7 december 2022

I år är första året som Region Kronberg delar ut handledarpris till en arbetsplats inom regionen. Första vinnaren är Rättspsykiatriska regionkliniken avdelning 65 som prisas för sitt stora engagemang...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...