Fler nyheter
Akutmottagningen Växjö Akutmottagningen Växjö

13 juni 2022

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom samordning mellan akuten i Växjö och Ljungby under vissa tider. För den enskilda patienten kan det innebära att man vid ett besök på akuten i Ljungby kan komma att behöva söka vård i Växjö.

Den tunga belastningen över lång tid, med pandemin som starkt bidragande orsak, har resulterat i ett flertal långtidssjukskrivningar och vakanser.

Det flertalet åtgärder som har vidtagits, bland annat att flytta personal inom sjukhuset i Växjö, har dessvärre inte varit tillräckliga. Därför behöver Region Kronoberg under några veckor i sommar samordna resurser på länets akutmottagningar. Det innebär att patienter efter bedömning på akutmottagningen i Ljungby kan behöva söka vård i Växjö, äger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Allvarligt sjuka tas emot som vanligt i Ljungby

Patienter som söker sig till akutmottagningen i Ljungby och bedöms vara allvarligt sjuka kommer få vård som vanligt i Ljungby. Alla patienter är välkomna för att få en bedömning av sjuksköterska. Däremot kan patienter som inte är allvarligt sjuka komma att bli hänvisade antingen till akutmottagningen i Växjö, jourläkarcentralen i Växjö eller egenvård via 1177. Ambulanspatienter som inte bedöms som allvarligt sjuka kommer att köras direkt till Växjö.

Tillfällig samordning av sjuksköterskor

För att kunna hålla våra båda akutmottagningar öppna är lösningen vi ser nu att samordna våra resurser på mottagningarna. Vissa sjuksköterskor från akuten i Ljungby kommer att arbeta sina pass i Växjö istället. I Växjö har vi möjlighet att expandera lokalerna och ta emot ett större antal patienter, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

Samordningen kommer inte att ske hela tiden utan handlar om ett begränsat antal arbetspass som flyttas från Ljungby till Växjö när bemanningssituationen är kritisk.

Jourläkarcentralen i Ljungby samordnas tillfälligt med jourläkarcentralen i Växjö

Jourläkarcentralen i Ljungby har också en stor brist på sjuksköterskor och behöver därför samorndas med jourläkarcentralen i Växjö lördag till söndag under veckorna 25–33. Jourläkarcentralen Ljungby erbjuder videosamtal och telefonsamtal under perioden. Om vårdpersonal bedömer att patienten behöver ett fysiskt besök blir hen hänvisad till jourläkarcentralen i Växjö. 

Påminnelse om att söka rätt vårdnivå

Den som är allvarligt och akut sjuk ska alltid söka vård på en akutmottagning. Patienter som behöver vård, som inte är akut men som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, ska söka vård på jourläkarcentralen. Om du behöver rådgivning som inte är brådskande, ring 1177.

Relaterade nyheter

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...