Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

6 mars 2020

Allt fler vårdcentraler i länet erbjuder äldremottagningar

Konceptet äldremottagning har visat sig vara en stor framgång. Nu startar allt fler vårdcentraler i länet en speciell äldremottagning med fokus på ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet.

På en äldremottagning får äldre patienter med stort vårdbehov den vård de själva har efterfrågat. Först ut att testa det nya arbetssättet var vårdcentralen Achima care i Älmhult som tidigt såg att deras äldremottagning gav en tydlig patientnytta.

Idén att starta äldremottgningar togs fram inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som har som uppdrag att skapa ett tryggare omsorgsnätverk för äldre personer med stort behov av vård och omsorg. Huvudmål är att förbättra upplevelsen och vården för äldre multisjuka. 2016 genomfördes ett 60-tal intervjuer med äldre sjuka och dess anhöriga för att ta reda på hur man skulle förbättra vården och omsorgen för de äldre. Utifrån de svar som kom in utformades bland annat de första äldremottagningarna.

Vi fick jobba tillsammans med de äldre för att få både dem och oss själva att se det ur ett annat perspektiv, säger Karl Ljungström som är mobil läkare och verksamhetsledare för Äldrehälsa Kronoberg.

Det bästa som har hänt

På en äldremottagning försöker man förenkla kontaktvägarna och skapa kontinuitet för patienterna. Som inskriven har man oftast ett direktnummer och en speciell telefontid till mottagningen och man kan till exempel få viss hjälp i kontakten med andra delar av vårdkedjan. Den äldre möter samma person varje gång, någon som känner till dem väl.

Maj-Lis Carlsson är en av de inskrivna patienterna på äldremottagningen i Markaryd. Hon påpekar hur tryggt det är att möta samma person när hon ringer, en person som känner henne. Dessutom kan hon få hjälp med mycket. Inte bara det som en traditionell vårdcentral erbjuder.

Detta är det bästa som har hänt Markaryd, menar hon.

Just nu erbjuder tio vårdcentraler i länet en äldremottagning men fler är på gång. Tre håller på att starta upp och sex vårdcentraler har planer på att starta.

En av de vårdcentraler som var först ut var Sländan i Ljungby.

Det känns bra att kunna erbjuda ett sätt att arbeta som ger trygghet och kontinuitet som patienten behöver, säger Hanna Petersson, avdelningschef på vårdcentralen Sländan.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...