Fler nyheter
Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport. Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport.

17 september 2020

Almsjuka på Sigfridsområdet i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har 30 stora gamla almar drabbats av svampsjukdomen almsjuka. För att förhindra spridning och skydda återstående träd har det gjorts en bedömning att dessa träd måste fällas.

Det känns riktigt tråkigt att behöva tar ner dessa gamla träd men det görs för att skydda de närmare 10 almar som ännu inte är angripna. Dessa träd kommer behandlas för att minska spridningsrisken, säger Markus Kullenbert som är avdelningschef på transport och ansvarig för regionens grönområden.  

Almsjuka är en svampsjukdom som snabbt kan ta död på ett träd, från någon månad upp till några år. Första tecknet på sjukdomen på Sigfridsområdet upptäcktes i somras och redan nu är flera träd nästan kala berättar Börje Svensson och Peter Svahn som arbetar för skötsel av grönområden på Sigfrid.

Ska bli konstnärlig utsmyckning

Region Kronoberg har ansökt till länsstyrelsen för att få tillstånd att fälla träden i månadsskiftet september-oktober.

Målet är att kunna tillvarata så mycket som möjligt av träet från de fällda almarna och använda i pågående och kommande byggprojekt, och också i konstnärlig utsmyckning och utomhusmiljön. Här är trähantverkare redan kontaktade, säger Markus Kullenbert.

Nya träd kommer återplanteras på området, vilka träd det blir är ännu inte beslutat.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...