Fler nyheter
Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport. Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport.

17 september 2020

Almsjuka på Sigfridsområdet i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har 30 stora gamla almar drabbats av svampsjukdomen almsjuka. För att förhindra spridning och skydda återstående träd har det gjorts en bedömning att dessa träd måste fällas.

Det känns riktigt tråkigt att behöva tar ner dessa gamla träd men det görs för att skydda de närmare 10 almar som ännu inte är angripna. Dessa träd kommer behandlas för att minska spridningsrisken, säger Markus Kullenbert som är avdelningschef på transport och ansvarig för regionens grönområden.  

Almsjuka är en svampsjukdom som snabbt kan ta död på ett träd, från någon månad upp till några år. Första tecknet på sjukdomen på Sigfridsområdet upptäcktes i somras och redan nu är flera träd nästan kala berättar Börje Svensson och Peter Svahn som arbetar för skötsel av grönområden på Sigfrid.

Ska bli konstnärlig utsmyckning

Region Kronoberg har ansökt till länsstyrelsen för att få tillstånd att fälla träden i månadsskiftet september-oktober.

Målet är att kunna tillvarata så mycket som möjligt av träet från de fällda almarna och använda i pågående och kommande byggprojekt, och också i konstnärlig utsmyckning och utomhusmiljön. Här är trähantverkare redan kontaktade, säger Markus Kullenbert.

Nya träd kommer återplanteras på området, vilka träd det blir är ännu inte beslutat.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...