Fler nyheter
Ambulanspersonal trycker en bricka mot ett digitalt lås. Sofie Randolf är ambulanssjuksköterska.

12 november 2020

Ambulanser får enklare tillträde till fastigheter vid larm

Just nu pågår ett projekt som möjliggör snabbare insatser för blåljusaktörer. Genom digitala nycklar får ambulanspersonal direkt tillgång till den fastigheten där hjälpsökande befinner sig. Smart passage har sedan tidigare funnits främst för räddningstjänsten och Region Kronoberg är nu först ut att testa tjänsten för ambulans i ett pilotprojekt.

Projektet har varit igång i fyra veckor och hittills har det varit 13 lyckade öppningar.

Vid ambulansutryckningar kan varje sekund vara livsavgörande. Genom att ansluta fastigheten till Smart passage kan insatstiden minska avsevärt och bidra till ökad trygghet, säger Malin Cohn, tjänsteutvecklare på SOS Alarm. 

Vid larm om ett akut vårdbehov eller en olycka åker ambulans till platsen. SOS Alarm efterfrågar information om exempelvis portkoder i fastigheter för att ambulanspersonalen ska kunna ta sig in i snabbt. Inpassering kan försvåras av olika anledningar, till exempel att portkod saknas eller att den drabbade personen inte kan lämna nödvändiga uppgifter. Det kan leda till att hjälpinsatsen försenas på grund av att ambulanspersonalen inte kan komma in till patienten.

Region Kronoberg är nu första region att testa Smart passage för ambulansen.

Vi tror att det här kan ge hälsovinster och till och med rädda liv. Tiden från larm till att ambulansen är på plats är ofta kritisk. Smart passage kapar värdefulla sekunder på utryckning och transport, säger Roland Gustbée (M), ordförande i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Även Växjöbostäder samt Växjö Kommun deltar i piloten som beräknas pågå i fyra månader.

Smart passage bygger på att blåljusaktörens fordon är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering och att fastigheterna är uppkopplade mot Smart passage genom befintligt passersystem eller genom installation av smarta lås.

När ett 112-samtal inkommer tilldelas blåljusresursen automatiskt behörighet till den fastighet där den hjälpsökande befinner sig. I det utryckande fordonet finns en blipp och en digital nyckel som tilldelas behörighet för inpassering. Blåljusaktörens behörighet till fastigheten är endast aktiv under insatstiden.

Relaterade nyheter

Regionen satsar på projekt riktade till näringslivet

8 oktober 2020

Regionala utvecklingsnämnden beslutade igår att medfinansiera tre projekt som ska stötta regionens näringsliv. Projekten handlar om forskning och utveckling, hållbara arbetsresor och supraledande magn...

Digifysisk plan antagen – stort steg framåt för att digitalisera vården

1 oktober 2020

Den 1 oktober ställde sig hälso- och sjukvårdsnämnden bakom planen för digifysisk vård – regionens långsiktiga strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården som ska ge kronobergarna tillgång...

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...