Visa alla nyheter
En ambulans kör ut ur ambulanshallen

30 november 2022

Ambulanser skänks till Ukraina

Region Kronoberg har beslutat att skänka fyra ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. Efter årsskiftet kommer ytterligare ambulanser skänkas.

Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer att göra stor nytta för Ukraina, tyvärr verkar det ju som att ambulanser är måltavlor i detta krig och de blir då snabbt en bristvara, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet att skänka ambulanserna, som är ett avsteg från rådande rutin, fattades under ett extrainsatt regionstyrelsesammanträde under onsdagen. Ambulanserna kommer med hjälp av välgörenhetsorganisationen Help Ukraine Gothenburg köras ner till Ukraina.

Det är glädjande att regionstyrelsen beslutat om ett undantag så att ambulanserna kan göra fortsatt nytta i ett hårt prövat Ukraina. Fordonen är sedan tidigare tagna ur bruk och ersatta med nya ambulanser efter många uppdrag i Region Kronobergs tjänst, säger Fredrik Dahlberg, verksamhetschef för ambulansverksamheten i Kronoberg.