Fler nyheter

24 juni 2020

Anmälan om säkerhetsbrister

En anmälan om brister i säkerheten har skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) från Rättspsykiatriska regionkliniken.

Anmälan avser en händelse där en patient misstänks för att ha slagit en medpatient på en av klinikens avdelningar. 

Anmälan görs till IVO för att utreda om avdelningen har brustit i sina rutiner.

Kontakt

David Wirdelöv

Biträdande verksamhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586038, 046709673400

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...