Fler nyheter

22 december 2021

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna behöver. Arbetet för kommande år konkretiseras i en övergripande handlingsplan.

Det politiska programmet beskriver hur omställningen till nära vård ska genomföras utifrån intentionen i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren, och programmet kommer följas upp var tredje år.

Utvecklingsstrategin beskriver fyra inriktningar och ger 13 löften om framtiden till kronobergarna. Det politiska programmet tydliggör intentionen att nå dit genom insatser inom fyra viktiga områden: Personcentrerad vård, Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder, Digifysisk vård samt Kompetens, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Aktiviteter konkretiseras i handlingsplanen

Med utgångspunkt i det politiska programmet har konkreta aktiviteter tagits fram och tidsatts i en handlingsplan för kommande år. Exempel på aktiviteter är att införa digitala kontaktvägar som ökar tillgängligheten till vården och införandet av Patientkontrakt som gör det möjligt för patienten att påverka samordningen och öka delaktigheten i sin egen vård.

Det känns bra att vi har en tydlig inriktning och handlingsplan för arbetet. Handlingsplanen är verkligen ett levande dokument som kommer fyllas på och anpassas många gånger under utvecklingsresan, säger Magnus Frithof, programchef för omställningsarbetet.

Mer om Nära vård och omställningsresan

 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Region Kronoberg pausar PCR-provtagningen

19 januari 2022

På grund av kraftigt ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausar därför PCR-provtagningen för co...