Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 juni 2020

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Själva testmetoden har mikrobiologen utvärderat och den är bra. Nu ska vi göra ett praktiskt test av själva flödet, berättar Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Boendet som valts ut har varit drabbat av covid-19 och all personal kommer att testas. Detta innebär en möjlighet att testa remisshantering, provtagning, hantering av prover och svarsrutiner.

På så sätt är vi beredda att införa antikroppstester i större skala av vård- och omsorgspersonal när nationella riktlinjer är framtagna, säger Christian Blomkvist.

Att vi nu kommit så långt med antikroppstesterna att vi kan göra den här studien i äldreomsorgen är mycket bra. Det ska bli intressant att se hur stor andel som varit smittad bland personalen, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Proverna kommer att ge svar på hur många som haft covid-19 på gruppnivå, men besked kommer också att lämnas på individuell nivå.

Dock kan vi ännu inte säga exakt vad det innebär. Det är ännu inte fastställt i vilken utsträckning och hur länge antikropparna ger immunitet, säger Christian Blomkvist.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...