Fler nyheter

22 april 2021

"Appen Min vård Kronoberg är en sjukt bra grej"

Christian Ahlgren är en av 1100 personer som har sökt vård via appen Min vård Kronoberg. Han tycker att appen är enkel att använda för att söka vård och ha digitala videomöten.

I appen Min vård Kronoberg kan invånare bland annat kan söka vård, beskriva sina symtom via text och bild eller ha videosamtal med vårdpersonal och tandläkare.

Jag fick appen rekommenderad av min vårdcentral. Jag tycker att den är suverän. Den är väldigt enkel och man kan boka tider och göra det mesta i den. Det är mycket enklare att boka tid i appen än via till exempel 1177, säger Christian.

Det går också att ha videomöten i appen.

När jag hade mitt första videomöte var jag lite obekväm i situationen. Men jag vande mig snabbt och tekniken fungerade bra, säger Christian.

Christian ser många fördelar med ett videomöte.

Jag behöver inte ta ledigt en halvdag för att träffa vårdpersonal och det är ju bra i dessa pandemitider, säger Christian.

Men finns det inte situationer där ett fysiskt möte är bättre?

Det finnas situationer där det behövs ett fysiskt möte men många besök fungerar faktiskt minst lika bra digitalt. Ibland kan jag sakna att snacka lite skit innan mitt möte – men det går ju lika bra att göra digitalt. Jag tycker att vi ska fortsätta med videomöten efter pandemin och bara ha nödvändiga besök fysiskt. Det är så mycket smidigare för både patient och personal att ha digitala vårdmöten, säger Christian.

Finns det något med appen som är dåligt?

Ett förbättringsområde i appen skulle kunna vara att minimera antalet tryck när man ska boka vissa tider. Särskilt för äldre kan det vara lite svårt, säger Christian.

Christian har redan rekommenderat appen till vänner och bekanta.

Jag upplever att många gnäller på vården och till de jag pratar med rekommenderar jag appen Min vård Kronoberg. Det är en sjukt bra grej. Sen vill jag passa på att berätta att jag är sjukt tacksam för den vård vi har. Jag kommer från en annan region och där var jag bara ett namn på ett papper och sen var det tack och hej. Här i Region Kronoberg upplever jag att vårdpersonalen bryr sig om mig. Det spelar ingen roll vilken avdelningen jag besök – här bryr sig personalen om mig. Ett stort tack för det!

 

Min vård Kronoberg

  • Min vård Kronoberg är ett test av en ny digital kontaktväg och appen är ett komplement till befintliga kontaktvägar.
  • I pilotprojektet ingår Folktandvården, psykiatrin och vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum samt delar av sjukhusvården.
  • Appen Min vård Kronoberg finns att ladda ner via App Store och Google Play.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.

Komplikation till ryggbedövning upptäcktes sent

7 maj 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient drabbats av en blödning efter att ha fått ryggbedövning på ett av länets sjukhus.

Lena Andersson Nazzal slutar som verksamhetsområdeschef för primärvård och rehab

29 april 2021

Lena Andersson Nazzal har bestämt sig för att inte söka tjänsten som övergripande chef för det nya verksamhetsområdet: Primärvård, psykiatri och rehabilitering, som bildas. Hon har utifrån det begärt...

Tidsbokningen öppnar för medicinska riskgrupper i åldern 18-59 år

26 april 2021

Region Kronoberg går nu vidare i fas 3 av vaccinationen mot covid-19. Nu välkomnar vi personer som tillhör en medicinsk riskgrupp och är mellan 18-59 år att boka tid för vaccination.