Fler nyheter

12 januari 2022

Är din förening intresserad av att vara med och utveckla hur Region Kronobergs projektstöd inom folkhälsa ska se ut?

Just nu pågår ett arbete för att stärka samverkan mellan civilsamhället och Regionen. Under våren bjuder vi in föreningar och organisationer till att vara med och utveckla ett ekonomiskt projektstöd som syftar till att stärka det lokala folkhälsoarbetet inom Kronobergs län.

Mer information om vårt pågående arbete

Utgångspunkten kommer vara att utforska vilken typ av projektstöd som saknas i nuläget och hur det ska vara utformat för att bäst komma föreningar till nytta. Vårens träffar kommer att leda oss fram till en ny utlysning under 2022. Vi vill dock understryka att deltagandet i processen inte garanterar ett beviljat projektstöd i kommande utlysning. 

Du som deltar kommer att bjudas in till tre digitala träffar under våren. Det är viktigt att du kan delta på samtliga träffar. Möjlighet till ersättning för medverkan finns förutsatt att du inte representerar en organisation som redan har regional finansiering.

Datum och tid för träffarna: 1 mars kl. 16-19, 5 april kl. 16-19 och 24 maj kl. 16-18.

Anmäl ditt intresse senast den 14 februari 

Välkommen att kontakta Det här är en e-postadress eller 0470-58 85 41 för frågor!

Relaterade nyheter

Sök Region Kronobergs kulturstipendium

21 januari 2022

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.

Hållbarhetsanalys lyfter brännande frågor

20 januari 2022

Hur kan regionalt utvecklingsarbete bidra till lokal och global hållbarhet? Och vad behöver regionala utvecklingsaktörer arbeta med för att vi ska nå målen? Det tas upp i den hållbarhetsanalys som har...

Fler i Kronoberg vill erbjuda YH-utbildningar

13 januari 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har gett besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar i Kronoberg som får stöd. Kronoberg fick stöd till utbildningar inom viktiga områden för länets kompetensförsörjning,...

Välkommen att lära dig mer om civilsamhället!

20 december 2021

Vill du samarbeta mer med civilsamhället? Välkommen till fyra kostnadsfria seminarier som bland annat ökar din kunskap om civilsamhället i Kronoberg och beskriver former för samverkan.