Fler nyheter
Mikael och Magnus skakar hand. Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, och Magnus Gunnarsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun.

17 maj 2022

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Projektet omfattar två delar: en del handlar om välfärdsteknik och smarta hem och den andra delen handlar om en persons vårdresa inom region och kommun, med fokus på patienten och utan hänsyn till organisatoriska gränser. 

Vi är väldigt tacksamma för att stiftelsen ger oss möjlighet att utveckla vår samverkan för att ge invånarna en mer samordnad vård. Det kommer att skapa förutsättningar för en bättre hälsa, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Befolkningen i Sverige blir äldre och välfärdsutmaningen är en mycket viktig framtidsfråga. Redan idag har vi avancerad vård i hemmet som kommunens medarbetare utför. Genom att utveckla detta med hjälp av välfärdsteknik kan vi arbeta smartare tillsammans och med fokus på den enskilde. Att stiftelsen ger arbetet medel betyder mycket och gör att vi kan komma ännu längre, säger Magnus Gunnarsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Även regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson (M), uttrycker tacksamhet:

Vi är mycket tacksamma för att Familjen Kamprads stiftelse stöttar vårt projekt, det kommer hjälpa oss att driva projektet och nå vårt mål, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande.

Om nära vård

För att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en omställning till god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det ska bli verklighet krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Mer om nära vård

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...