Fler nyheter

24 maj 2022

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

I årets kompetensförsörjningsrapport beskrivs arbetsmarknadsutvecklingen utifrån SCB:s regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoser för Kronobergs län. Detta har kompletterats med grundläggande statistik för yrkesgrupper, regionala trender och arbetslivets inspel kring kompetensbehovet inom enskilda yrkesgrupper.

Enligt prognoserna beräknas efterfrågan på utbildade inom elteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik i länet öka med cirka 20 procent fram till år 2035.

Tillgången till industritekniskt utbildade beräknas minska relativt kraftigt samtidigt som efterfrågan ökar. Enligt prognosen så kommer det år 2025 att saknas 703 personer, år 2030 kommer det att saknas 1457 personer och år 2035 beräknas bristen uppgå till 2181 personer med industriteknisk utbildning.

Det råder fortsatt stor brist på vård- och omsorgsutbildade i länet medan det kommer att vara ett överskott av tandsköterskeutbildade på arbetsmarknaden under hela prognosperioden. Inom transportbranschen kommer det enligt prognosen för 2035 saknas ungefär lika många personer som är fordonsutbildade som det kommer att vara överskott av transportutbildade.

Kompetensförsörjning 2022 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser för Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...