Visa alla nyheter
Skissbild på nya sjukhuset.
Illustrationsbild: Arkitema och LINK Arkitektur

8 december 2022

Återbruk i sjukhusprojektet – redan vid rivningarna i Räppe

För att ett projekt ska bli mer hållbart krävs det en tydlig ambitionsnivå med uppsatta mål och riktlinjer. I våra stora byggprojekt finns det mycket att vinna på att säkerställa att hållbarhet är en viktig del i arbetet och kunna styra utvecklingen i en hållbar riktning.

Ett fokusområde inom hållbarhet i projektet Nytt akutsjukhus i Växjö är cirkulär ekonomi, att återanvända de material och komponenter som redan finns.

Vi behöver hitta nya sätt att återbruka mer i byggbranschen både i stort och i smått. Redan i etableringen av projektkontoret på Centrallasarettet Växjö och vid rivningarna av befintliga byggnader på tomten i Räppe har vi haft med oss hållbarhetstänket, berättar Erika Borginger, hållbarhetssamordnare i projektet.

Återbruk vid rivning

På tomten i Räppe där det nya akutsjukhuset ska byggas pågår rivningsarbete av befintliga byggnader. Material från dessa byggnader har eller kommer att återbrukas. Bland annat dörrar och fönster har redan tagits tillvara och används nu i regionens verksamheter. Efterhand som byggnaderna rivs kommer mer material att återbrukas inom regionen, till exempel värmepumpen från gamla Räppevallens klubbhus/omklädningsrum.

Återbrukat material kommer även att återanvändas av andra aktörer samt säljas på auktion. I den stora byggnaden, där länge B&W (Wessels) fanns, som ska rivas, finns det en trästomme som har sålts på auktion och kommer att återbrukas.

Återbruk till projektkontor

För möblering av befintligt projektkontor men även de mötesrum som ska finnas i en ny modulbyggnad har en översyn gjorts för att hitta möbler som redan finns inom regionen och hos entreprenören Skanska. Det innebär att mer än tio bord och över 50 stolar har kunnat återanvändas. Därmed sparas både miljön och ekonomin. Även en del skrivbord, skärmar och förvaringsskåp har hittats och återanvänds nu i projektet. Då möblerna hämtats från närområdet har långa transporter undvikits.

Hållbarhetsprogram

För projektet Nytt akutsjukhus i Växjö har ett hållbarhetsprogram tagits fram som går i linje med de mål och ambitioner som regionen har i sina strategiska dokument.

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att visa projektets hållbarhetsambitioner och vilka riktlinjer som ska vidtas för att styra utvecklingen i en hållbar riktning. Genom hållbarhetsprogrammet säkerställs att hållbarhet utgör en viktig del i projektets arbete. Syftet med hållbarhetsprogrammet är även att styra och följa upp energi-, miljö- och hållbarhetsmålen genom hela projektet, från förstudie till driftsatt byggnad.

Relaterade nyheter

Lustgas oskadliggörs för att skydda klimatet

27 december 2022

Lustgas är en väldigt skadlig växthusgas som ofta används som smärtlindrande medicin på framförallt förlossningar. Gasen är effektiv då den snabbt kan plockas upp av kroppen men dessvärre är den skadl...

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhul...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...