Fler nyheter

11 juli 2022

Återbrukat tegel i uppförandet av bussdepå

Region Kronoberg ska uppföra en ny elbussdepå i Växjö med plats för 60 elbussar. På Norrängen, där den nya depån ska uppföras, fanns sedan tidigare en stor tegelbyggnad som behövde rivas. Då teglet var i fint skick önskade fastigheter återbruka teglet, ett initiativ som de under 2021 fick regionens hållbarhetspris för. Nu uppförs den nya byggnaden.

För att minska klimatavtrycket och hushålla med både jordens och regionens resurser önskade vi återbruka teglet på Norrängen, berättar regionens energi- och hållbarhetsingenjör Lisa Bringhed.

Det behövdes 500 kvadratmeter tegel till den nya byggnaden, men nästan 1000 kvadratmeter kunde återbrukas från den befintliga byggnaden. Teglet visade sig klassas som nyskick.

Att återbruka byggmaterial är inget nytt utan något vi länge har arbetat med, men i och med detta projekt ville vi gå ett steg längre och kravställa återbruk av teglet. Vi har i och med det här projektet lärt oss att återbruka på ett mer strukturerar sätt, fortsätter Lisa.

Insatsen har medfört att regionen har kunnat undvika utsläpp av 33 ton CO2-ekvivalenter.

Hållbarhetstänk i hela projektet

Hållbarhetsarbetet har varit i fokus i hela projektet. Förutom teglet har ett garage, ett miljöhus, en lyft, flertalet fönster, isolering med mera också återbrukats från Norrängen. Dessutom byggs den nya verkstads- och kontorsdelen till den nya elbussdepån för Miljöbyggnad silver. Där kommer finnas solceller som kan producera 400 000 kWh förnybar el per år. Regnvatten kommer också att samlas upp till tvätt av bussarna. 

Relaterade nyheter

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...

5 av 7 mål i Regionala utvecklingsstrategin nås

22 april 2022

Det visar den årliga insatsrapporten – uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2021 och förutsättningar framåt som Region Kronoberg nu har publicerat. Utmaningarna finns bland annat inom klima...

Företagsturné ska inspirera anställda att resa grönt

21 april 2022

Region Kronoberg åker med Miljöfordon Sverige, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg ut på företagsturné i slutet av april. Via event på plats ska anställda på olika företag i Kronobergs län...