Fler nyheter
En man böjer sig framför ett vatten. I vattnet speglas ytterligare tre personer bredvid honom. Foto: Maria Lindberg

27 oktober 2021

Återstart efter pandemin i fokus i ny kulturplan

Regionfullmäktige antog under onsdagen en ny kulturplan som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2024. I Kronobergs fjärde kulturplan står en hållbar återstart för kulturen i centrum.

Att stärka kronobergarnas rätt till kulturell välfärd, med särskilt fokus på barn och unga är också prioriterade utvecklingsområden. 

Kulturnämnden har valt tre breda mål för att vi under nystarten efter pandemin ser stora fördelar med att ha en så flexibel kulturplan som möjligt. Ingen vet hur lång återstarten kommer att vara eller hur stödet egentligen kommer att behöva utformas. Detta känns som en aktuell kulturplan som kan guida oss framåt i en fortsatt osäker tid, säger Claudia Crowley Sörensson (M), ordförande i kulturnämnden. 

Läs mer om prioriteringarna och länets förutsättningar på kulturområdet i Kulturplan Kronoberg 2022–2024

Det här vill Kronoberg utveckla

Kronobergs kulturpolitiska vision är att erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med både bredd och spets. Målen handlar om att Kronobergs kulturliv ska vara hållbart utifrån regionala förutsättningar, att alla kronobergare ska ha rätt till kulturell välfärd och särskilt att barn och unga på lika villkor ska kunna ta del av och utöva kultur. De tre breda målen bryts i kulturplanen ner till nio insatsområden som mer konkret beskriver vad som ska hända under de kommande tre åren.

 

Bilden i större format finns på sidan 28–29 i kulturplanen.

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.

En kort animerad film som visar vad kultusamverkansmodellen handlar om.

Relaterade nyheter

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Den digitala veckan – fler kvinnor till IT-branschen

18 november 2021

Årets digitala vecka pågår mellan 15 november – 19 november. Det är en vecka med inspiration och insikt för ökad digitalisering och IT inom Linnéregionen. Varje dag har ett specifikt tema. Den 16 nove...

Att hålla näsan över vattnet eller surfa på vågen?

18 november 2021

Att jobba med utveckling i Kronoberg är både spännande och hoppingivande. Jag får träffa så många fantastiska människor. Entreprenörer och eldsjälar som vill utveckla sitt företag eller sitt samhälle,...

Samverkan för framtidens kalla magneter

17 november 2021

Högteknologiska företag i Kronobergsregionen samverkar med Uppsala universitet och Linnéuniversitetet för att utveckla en mer energisnål supraledande magnet.