Fler nyheter

5 augusti 2022

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en tidigare patient.

Nina Ax Brunskog har spenderat fem år av sitt liv på rättspsyk, och kom ut därifrån 2018. Idag arbetar hon som personlig tränare och föreläser om sin erfarenhet av psykisk ohälsa.

Nina beskriver den inledande tiden inom rättspsykiatrin som ”kaos”. Efter ett tag insåg hon att hon själv behövde ta ansvar för att kunna må bättre. I hennes fall blev regelbunden träning räddningen, en träning som hon fick kämpa för att få till, i den miljö av begränsningar som en rättspsykiatrisk vård innebär.

Jag var tvungen att ansöka hos Förvaltningsrätten för att få gå på gym eller springa en runda. Men att få komma ut och träna blev mitt hopp, berättar Nina.

Det är mycket regler som omgärdar verksamheten på en rättspsykiatrisk klinik, vilket kan upplevas begränsande. Vi är glada att Nina vill dela med sig av sina upplevelser, säger Martin Lindgren som är områdeschef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

På kliniken pågår ett projekt där bland annat Ninas erfarenheter tas tillvara, för att hjälpa andra patienter att komma framåt i sitt mående.


Nina Ax Brunskog är tidigare patient inom rättspsykiatrin. Nu hjälper hon patienter att skapa en sundare vardag. 

Genom en föreläsning, där Nina berättar om vad hon behövde göra för att återhämta sig från sin psykiska ohälsa, och träningspass som Nina erbjuder på kliniken, hoppas man ge patienterna inspiration att hitta ny mening i vardagen. 

Jag vill att patienterna ska veta att man tar sig ut på andra sidan. Jag vill förmedla hopp! För mig blev träningen motivationen till att varje dag må lite bättre, för någon annan är det kanske målning eller snickeri. Det är inte aktiviteten i sig som är det viktiga, utan att hitta saker man tycker om. Känslan av att längta till något, att klara av något, att lägga fokus på den friska sidan istället för den sjuka, det kan göra stor skillnad, menar Nina.

Möta patientens behov

Rättspsykiatriska regionkliniken strävar hela tiden efter att försöka att möta upp patientens behov och önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Vi vill hjälpa patienten att förstå sin resa genom vården, vad den individen behöver göra för att må bättre. Här kan vi bli bättre och projektet är en del av det, menar Martin.

Olika delar som ingår i förbättringsarbetet på kliniken är föreläsningar, träningspass, bemötandeutbildning för vårdpersonal och bättre flöden i vårdprocessen. Kliniken bedriver också flera projekt, tillsammans med bland annat fysioterapeut och allmänläkare, som ska bidra till hälsosamma levnadsvanor.

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Ismael främjar hälsan i Araby

21 juli 2022

För första gången har primärvården anställt en folkhälsoutvecklare. Abdulkadir Ismael Ahmed jobbar på Vårdcentralen Dalbo och ska ta reda på vad befolkningen i närområdet behöver och vill ha för att m...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hunden Sandy har fått anställning i Region Kronoberg

6 juli 2022

Sandy arbetar som terapihund på ungdomsmottagningen i Växjö.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...