Fler nyheter

5 augusti 2022

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en tidigare patient.

Nina Ax Brunskog har spenderat fem år av sitt liv på rättspsyk, och kom ut därifrån 2018. Idag arbetar hon som personlig tränare och föreläser om sin erfarenhet av psykisk ohälsa.

Nina beskriver den inledande tiden inom rättspsykiatrin som ”kaos”. Efter ett tag insåg hon att hon själv behövde ta ansvar för att kunna må bättre. I hennes fall blev regelbunden träning räddningen, en träning som hon fick kämpa för att få till, i den miljö av begränsningar som en rättspsykiatrisk vård innebär.

Jag var tvungen att ansöka hos Förvaltningsrätten för att få gå på gym eller springa en runda. Men att få komma ut och träna blev mitt hopp, berättar Nina.

Det är mycket regler som omgärdar verksamheten på en rättspsykiatrisk klinik, vilket kan upplevas begränsande. Vi är glada att Nina vill dela med sig av sina upplevelser, säger Martin Lindgren som är områdeschef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

På kliniken pågår ett projekt där bland annat Ninas erfarenheter tas tillvara, för att hjälpa andra patienter att komma framåt i sitt mående.


Nina Ax Brunskog är tidigare patient inom rättspsykiatrin. Nu hjälper hon patienter att skapa en sundare vardag. 

Genom en föreläsning, där Nina berättar om vad hon behövde göra för att återhämta sig från sin psykiska ohälsa, och träningspass som Nina erbjuder på kliniken, hoppas man ge patienterna inspiration att hitta ny mening i vardagen. 

Jag vill att patienterna ska veta att man tar sig ut på andra sidan. Jag vill förmedla hopp! För mig blev träningen motivationen till att varje dag må lite bättre, för någon annan är det kanske målning eller snickeri. Det är inte aktiviteten i sig som är det viktiga, utan att hitta saker man tycker om. Känslan av att längta till något, att klara av något, att lägga fokus på den friska sidan istället för den sjuka, det kan göra stor skillnad, menar Nina.

Möta patientens behov

Rättspsykiatriska regionkliniken strävar hela tiden efter att försöka att möta upp patientens behov och önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Vi vill hjälpa patienten att förstå sin resa genom vården, vad den individen behöver göra för att må bättre. Här kan vi bli bättre och projektet är en del av det, menar Martin.

Olika delar som ingår i förbättringsarbetet på kliniken är föreläsningar, träningspass, bemötandeutbildning för vårdpersonal och bättre flöden i vårdprocessen. Kliniken bedriver också flera projekt, tillsammans med bland annat fysioterapeut och allmänläkare, som ska bidra till hälsosamma levnadsvanor.

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.