Fler nyheter

30 juni 2022

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som handlar om ungdomens levnadsvanor. Det har visat sig ge många viktiga nycklar i mötet med unga som mår dåligt.

Psykisk och fysisk hälsa går hand i hand menar, Emma Rydell som arbetar som kurator på ungdomsmottagningen i Ljungby.

Den som mår dåligt kanske har dåliga levnadsvanor eller så kan dåliga levnadsvanor leda till att någon mår dåligt. Vi ser en tydlig koppling och försöker se till hela människan oavsett vad de söker för.

Emma berättar att många unga inte ser den här kopplingen på egen hand men genom att fylla i hälsoenkäten får båda parter en tydligare bild.  

Sover man för få timmar per natt kan detta så klart vara en bidragande orsak till nedstämdhet. Någon annan kanske äter väldigt dåligt under skoltid men kopplar inte ihop kosten med att ork och energi inte räcker till, säger hon.

Viktigt att inkludera

Genom att använda en speciell samtalsmodell som bygger på öppna frågor tar man tillvara på ungdomarnas egna förmågor.

Emma beskriver hur en frågeställning kan se ut.
Jag ser att du inte äter frukost, och nästan aldrig lunch i skolan, hur påverkar det dig?

När patienten får reflektera själv blir samtalen mycket bättre och leder fram till förbättringsförslag. Det viktigaste är inte att komma med pekpinnar utan möta den unga på rätt sätt.

Sen ger vi råd och tips. Ibland får ungdomen en hemläxa tills nästa träff som vi sedan följer upp. Det kan handla om att röra på sig några gånger under veckan, testa att börja äta lite frukost eller öka sömnen. Sen skruvar vi så klart på vår gemensamma plan om det behövs tills vi hittar rätt.

Att jobba förebyggande och fånga upp problemen tidigt ger stora vinster både för vården och för den enskilda individen. Den egna förmågan stärks genom aktiv dialog, egna mål, planering och genomförande.

Visst investerar vi i lite mer tid i mötet med alla unga vi möter, men det får vi ju tillbaka i det långa loppet, avslutar Emma.

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Ismael främjar hälsan i Araby

21 juli 2022

För första gången har primärvården anställt en folkhälsoutvecklare. Abdulkadir Ismael Ahmed jobbar på Vårdcentralen Dalbo och ska ta reda på vad befolkningen i närområdet behöver och vill ha för att m...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hunden Sandy har fått anställning i Region Kronoberg

6 juli 2022

Sandy arbetar som terapihund på ungdomsmottagningen i Växjö.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.