Fler nyheter
Två bilder där värdar från Röda korset get patienter stöttning. Bilden till vänster är en äldre svartvit bild och bilden till höger är en nyare bild i färg. Foto: Svenska Röda Korset

23 november 2022

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avtal med Röda korset som bland annat innebär att Röda Korset från och med nästa år får ersättning för sina insatser på länets båda sjukhus.

Vi ser Röda korsets insats som en viktig service till våra medborgare och att det också avlastar sjukhuspersonal. Därför vill vi, genom ett avtal och en symbolisk summa per år, visa hur viktigt vi tycker deras arbete är, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sedan 1958 har Röda korset haft värdar på lasarettet i Ljungby och sedan 1961 på Centrallasarettet i Växjö. Idag tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att formalisera Röda korsets insatser genom ett avtal, som också specificerar deras uppdrag.

Värdarna hjälper bland annat till med praktiska saker som att ringa efter sjukresa, är socialt stöd till människor som behöver det och ser till att patienter och anhöriga hittar rätt i sjukhusmiljön.

Värdarnas viktiga insatser avlastar personalen på sjukhusen och som då får mer tid till andra arbetsuppgifter. Detta gör att vi kan använda alla resurser på bästa sätt, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Olika åtaganden för sjukhusen

Lena Bolmelind är styrelsemedlem i Röda korset Ljungby och ansvarig för värdarna i Ljungby.

I många fall är värdarna de första besökarna möter när de kommer till sjukhusen. Många är oroliga, har svårt att hitta och uppskattar därför att ha någon som hjälper dem på olika sätt, säger hon.

Genom avtalet känns det som att Region Kronoberg värdesätter tryggheten värdarna skapar. Att oroliga människor får det stöd de behöver när de är, i vad som för många är, en utsatt miljö, fortsätter Lena Bolmelind.

Region Kronobergs bidrag till Röda korset baseras på folkmängd och avtalet innefattar olika åtaganden mellan sjukhusen, för Ljungby lasarett handlar det om en ersättning på 30 000 kronor om året och 70 000 kronor om året i Växjö.

Ersättningen kommer garantera en stabilitet och uthållighet i vårt arbete på sjukhuset. Samtidigt som det kommer ge oss förutsättningar att öka kvalitén i arbetet och ge värdarna bättre förutsättningar i form av tätare utbildning, mer och bättre handledning och uppföljning, säger Magnus Andersson, verksamhetsledare på Röda korset i Växjö.

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.