Fler nyheter
Sjuksköterskan Sofia Grimheden kommer precis från ett hembesök där hon undersökt och tagit prover på ett kroniskt sjukt barn. ”Ett besök som annars hade krävt att familjen hade kommit in till sjukhuset”, berättar Sofia Grimheden. Sjuksköterskan Sofia Grimheden kommer precis från ett hembesök där hon undersökt och tagit prover på ett kroniskt sjukt barn. ”Ett besök som annars hade krävt att familjen hade kommit in till sjukhuset”, berättar Sofia Grimheden.

12 maj 2020

Barnkliniken satsar stort på hemsjukvård

Eftersom barn inte drabbas av covid-19 i samma utsträckning som vuxna tar barn- och ungdomskliniken chansen att stuva om resurserna. Bland annat styrs mycket av barnsjukvården om till en mer omfattande hemsjukvård för regionens sjuka barn och unga.

– Meningen är att barnen ska få en så fin vård som möjligt, samtidigt som vi minskar risken för smittspridning och använder våra resurser på bästa sätt, säger Anna Bärtås, verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken.

Att covid-19 inte drabbar barn i samma utsträckning som vuxna är tydligt. I Kronoberg finns fortfarande inget konstaterat fall hos barn – det vill säga inget barn har varit inneliggande på grund av smittan. Det har gjort att barn- och ungdomskliniken inte är under samma belastning som andra delar av vården.

Det vi gör nu är att använda våra resurser så bra som möjligt – för att göra så mycket som möjligt. Vi fokuserar framför allt på de kroniskt sjuka barnen och på att upprätthålla verksamheten. Samtidigt fördelar vi resurser till regionens mest utsatta enheter, exempelvis genom att stötta upp intensivvårdsavdelningen, akutmottagningen och vårdhygien med personal.

Hemsjukvård för att minska smittspridning

Sedan hösten 2017 har Region Kronoberg, i ett samarbete med regionens åtta kommuner, arbetat med att möjliggöra hemsjukvård för bland annat sjuka barn.

Hela vårdnätverket flyttas hem till barnen, det vill säga allt från kontakten med sjuksköterskor till läkare och lekterapeuter, säger Anna Bärtås.

Enligt Anna Bärtås har hemsjukvården på kliniken ökat med 175 procent under det första kvartalet – en upptrappning som uppskattas av såväl personal som patienter och deras familjer.

Det är en jättestor ökning. Och även om det främst handlar om sjuksköterskebesök så finns det även en tydlig ökning av läkarbesök i hemmet.

Barnklinikens hemsjukvård är ett bra exempel på hur även sjukhusvården kan erbjuda nära vård. Det gagnar i barnklinikens fall inte bara patienten utan hela familjer, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Anna Bärtås

Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588404, 046709844424
Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...