Fler nyheter

17 november 2020

Begränsad tillgång till influensavaccin

Intresset för att vaccinera sig mot influensan har varit ovanligt stort i år, vilket resulterat i att det nu är brist på vaccin.

Medicinska riskgrupper och personer som är 65 år och äldre ska prioriteras. Vaccination av vårdpersonal stoppas tills vidare.

Flera av Region Kronobergs vårdcentraler har slut på vaccin och har under dagen behövt boka av de patienter som skulle vaccinera sig de närmaste dagarna.

Just nu pågår en inventering av kvarvarande vaccin i Region Kronoberg och en omfördelning kommer göras till vårdcentralerna, säger Lena Andersson Nazzal, primärvårds- och rehabchef.

Det kommer en extra leverans med influensavaccin, troligen i början av vecka 48, som tilläggsupphandlats i samarbete med Sveriges kommuner och regioner. Leveransen kommer möjliggöra att fler i de prioriterade grupperna ska kunna vaccineras.

Region Kronoberg hade i år 10-15% fler doser av influensavaccin, jämfört med antalet doser som gavs förra året. Detta för att kunna möta en ökad efterfrågan, på grund av coronapandemin. Mer vaccin än så fanns inte att tillgå.

Vi tycker att det är positivt att så många vill vaccinera sig och att man har hörsammat uppmaningen om att det är viktigt att riskgrupper vaccinerar sig mot influensa under corona-pandemin, säger Christian Blomkvist.

Om man tillhör de prioriterade grupperna för influensavaccin och vill vaccinera sig kan man vända sig till sin vårdcentral. Flera vårdcentraler har fortfarande vaccin medan andra väntar på omfördelningen och tillgången till de extra doserna.

Kontakt

Lena Andersson Nazzal

Chef för primärvård och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 73

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82