Fler nyheter

2 juni 2020

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades:

  • Förslaget till kvalificeringsvillkor i upphandlingen av linjetrafik godkändes och regiondirektören får i uppdrag att genom annonsering påbörja upphandlingen av linjetrafik enligt Linjetrafikupphandling 2023.
  • Regionstyrelsen godkände förslaget till investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum, och frågan tas vidare för regionfullmäktige för beslut. Sverigedemokraterna yrkade för en halvering av budgeten för den konstnärliga utsmyckningen och reserverade sig mot beslutet.
  • Regionstyrelsen godkände förslaget till revidering av Regelbok Vårdval BUP 2020 med ett tillägg och lämnar frågan vidare till regionfullmäktige. Revideringarna syftar till att locka aktörer att ansluta sig till Vårdval BUP, då regionen ännu inte slutit avtal med några privata aktörer. Förändringarna gäller kraven på utredningsmetod och ersättningsnivån. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...