Fler nyheter

2 juni 2020

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades:

  • Förslaget till kvalificeringsvillkor i upphandlingen av linjetrafik godkändes och regiondirektören får i uppdrag att genom annonsering påbörja upphandlingen av linjetrafik enligt Linjetrafikupphandling 2023.
  • Regionstyrelsen godkände förslaget till investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum, och frågan tas vidare för regionfullmäktige för beslut. Sverigedemokraterna yrkade för en halvering av budgeten för den konstnärliga utsmyckningen och reserverade sig mot beslutet.
  • Regionstyrelsen godkände förslaget till revidering av Regelbok Vårdval BUP 2020 med ett tillägg och lämnar frågan vidare till regionfullmäktige. Revideringarna syftar till att locka aktörer att ansluta sig till Vårdval BUP, då regionen ännu inte slutit avtal med några privata aktörer. Förändringarna gäller kraven på utredningsmetod och ersättningsnivån. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...