Fler nyheter

14 december 2021

Beslut om nya sjukhuset tas den 2 mars

Tidplanen för beslut om ett nytt akutsjukhus i Växjö förskjuts med en månad. Detta för att beslutet ska hinna förankras ordentligt. Det gäller även investeringsbeslutet för utbyggnaden av Lasarettet Ljungby.

Underlaget för beslut kommer att vara klart i början av januari. Därefter ska det tas upp på regionstyrelsens arbetsutskott den 11 januari, regionstyrelsen den 15 februari och fullmäktige den 2 mars.

Det här är ett väldigt viktigt beslut för regionens framtid. Vi vill att det ska vara väl förankrat hos politiker, invånare och medarbetare innan slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Relaterade nyheter

Välkommen till digital medborgardialog om nya sjukhuset

11 mars 2022

Region Kronoberg bjuder in kronobergare till en digital medborgardialog onsdagen den 16 mars. Fokus kommer att vara på det historiska beslutet att ett nytt akutsjukhus i Växjö ska byggas i Räppe.

Nytt sjukhus byggs i Räppe

2 mars 2022

Regionfullmäktige har beslutat att ett nytt sjukhus i Växjö ska byggas i Räppe. Det fattades även beslut om en ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett.

Beslut om nytt sjukhus när regionfullmäktige sammanträder den 2 mars

28 februari 2022

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Alvesta folkets hus. På dagordningen står bland annat beslut om nytt sjukhus i Växjö och en ny vårdbyggnad i Ljungby.

Viktiga satsningar kopplade till nytt sjukhus saknas i Trafikverkets plan framåt

15 februari 2022

Region Kronoberg har lämnat synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan. Enligt regionen saknas satsningar på järnvägen mellan Alvesta och Växjö och på Norrleden i Växjö.