Fler nyheter

31 augusti 2021

Brandskyddet behöver ses över i hus 4 på Sigfridsområdet

Räddningstjänstens tillsynsman har upptäckt brister i brandskyddet i hus 4 på Sigfridsområdet. Region Kronoberg tittar nu på vilka åtgärder som behöver vidtas för att det ska bli möjligt att flytta in patienter i huset.

Planen är att rättspsykiatriska patienter ska flytta in i huset under ombyggnationer på Sigfridsområdet. Byggnaden M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Under tiden ska patienter flytta in i hus 4.  

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

Vid en brandskyddsinspektion har räddningstjänsten funnit brister i brandskyddet och inför ett förbud mot att lokalen används för sluten psykiatrisk vård. Räddningstjänsten har tagit fram två möjliga åtgärder för att häva förbudet:

1)    En brandcellsgräns på 60 minuter i samtliga rum. Det innebär att om det brinner utanför ett rum så tar det en timme innan elden tar sig in i rummet.

2)    Att byggnaden utrustas med sprinklers.

Vi fokuserar nu på att vidta åtgärder för att komma framåt och kunna flytta in patienter i huset. Vi tittar bland annat på kostnad och tidsåtgång för att genomföra de byggnadstekniska åtgärderna, säger Patrik Hjelm, fastighetschef.

Även om det var tänkt att patienterna skulle flytta in inom kort så medför fördröjningen inga större ytterligare förseningar.

M58 ska inte rivas förrän i februari, så än har vi tid på oss, säger Patrik Hjelm.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...